Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej

Stanowisko: Profesor

Bardziej szczegółowe informacje, wykaz publikacji
(wiele z nich do ściągnięcia) oraz innych aktywności
znajdziesz na mojej prywatnej stronie:

https://marekchmielewski.eu/

 

Wybrane moje książki

Myśli niewypowiedziane. Wybór pomocy homiletycznych, Lublin 2002, ss. 298.

Z Chrystusem w świecie. Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich, Lublin 2003, ss. 285.

Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004, ss. 298.

Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL, Lublin 2007, ss. 142.

Nauczycielka, katechetka i mistyk — Maria Szymanowska (1901-1983), „Polihymnia” Lublin 2008, ss. 188.

Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór dokumentów („Biblioteka Teologii Duchowości”, 1), zebrał i opracował ks. M. Chmielewski, Lublin 2011, ss. 508 [rec. I. Barok, „Życie Konsekrowane” 2011, nr 5(91), s. 104-105].

Świadkowie wiary, Polihymnia Lublin 2013, ss. 159; ISBN 978-83-7847-122-6

Jak żyć po chrześcijańsku? Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania, Wydawnictwo AA Kraków 2014, ss. 399; ISBN 978-83-7864-544-3

[współautorzy: A. Gąsior, J. Karbownik, J. Królikowski, P. Turzyński], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 204; ISBN 978-83-7847-170-7.

[współautor J. Królikowski] Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015 – 20 XI 2016), Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2015, ss. 196; ISBN 978-83-7847-300-8

Wielka księga duchowości katolickiej, Wydawnictwo AA, Kraków 2015, ss. 1264; ISBN 978-83-7864-241-1

ABC duchowości, część I, Wydawnictwo „Monumen” Warszawa 2016, ss. 184. ISBN 978-83-64789-42-7

Króluj nam, Chryste! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla, Opole 2016, ss. 475; ISBN 978-83-7342-539-2

Jezu, ufam Tobie! Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Przewodnik, Ostra Brama – Skarżysko-Kamienna 2017, ss. 103. ISBN 978-83-7847-473-9

Duchowość miłosierdzia. Mały katechizm, Lublin 2017, ss. 249. ISBN 978-83-7847-475-3

ABC duchowości, część II, „Monumen” Warszawa 2018, s. 218; ISBN 978-83-65624-63-5

Myśli Jana Pawła II na każdy dzień. Diariusz, Lublin 2018, ss. 400; ISBN 978-83-950459-1-2

Króluj nam, Chryste! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla, wyd. 3, Ustroń 2018, ss. 503; ISBN 978-83-946873-8-0 [rec.: K. Strzelecki, „Egzorcysta” 2019, nr 1(77) (styczeń), s. 66].

Droga krzyżowa. Osiem rozważań, Monumen, Poznań 2020, ss. 154 ISBN 978-83-66133839

ABC duchowości, część III, Monumen, Poznań 2020, ss. 262 ISBN 978-83-66133-98-3

Rozważania różańcowe, Monumen, Poznań 2020, ss. 156 ISBN 978-83-66133-67-9

Przyjdź królestwo Twoje. Nowenna przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Materiały duszpasterskie, Cieszyn 2020, ss. 181 ISBN 978-83-959431-0-2

Mistyka bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911), Wydawnictwo „Polihymnia” Lublin 2021, ss. 263 ISBN 978-83-7847-52-2 [rec. W. Jończyk, „Duchowość w Polsce” 22-23(2020-2021), s. 195-197]

Błogosławiona s. Marta Wołowska (1879-1942). Mistyczka i męczennica, Lublin 2022, ss. 143; ISBN 978-83-7548-421-2. 

Wybrane moje artykuły 

2009

Ratio — fides — caritas. Duchowa droga św. Edyty Stein, „Głos Karmelu” 2009, nr 1(25), s. 12-15.

Być człowiekiem wewnętrznym według Jana Pawła II, w: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin 2009, s. 87-102.

Ciało a duchowość. Zarys problematyki, „Ethos” 21(2008), nr 4, s. 47-57.

Laudacja, w: Ojciec Daniel-Ange, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. B. Górka, Lublin 2009, s. 19-29.

Zaangażowanie patriotyczne św. Rafała Kalinowskiego, w: Św. Rafał Kalinowski — w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100-lecie śmierci (1907-2007). Materiały z sympozjum. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 26 X 2007, red. S. Fudala, Kraków 2009, s. 33-51.

Duchowość teologa w świetle pism karmelitańskich Doktorów Kościoła, w: Mistyka w codzienności („Karmel żywy”, t. 12), red. J. W. Gogola, Kraków 2009, s. 109-122.

Maryja jako wzór życia w Duchu Świętym, w: Maryja Oblubienica Ducha Świętego, red. A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda, Tarnów 2009, s. 49-60.

Świętość w dziejach Kościoła. Zarys problematyki, w: Powołani do świętości, red. K. Lala, Katowice 2009, s. 26-44.

Doświadczenie mistyczne św. Pawła Apostoła jako źródło ewangelizacji, „Soter”. Journal of Religious Science (Kaunas) 31(59) 2009, s. 17-24.

Główne rysy duchowości instytutów świeckich, w: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 847-856.

Mistyka maryjna. Kwestie metodologiczne, „Salvatoris Mater” 11(2009), nr 1, s. 21-31.

Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, w: Duchowość w Polsce, tom 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, s. 39-52.

Duchowość paulinów w świetle najstarszych traktatów ascetycznych, „Studia Claromontana” 27(2009), s. 71-102.

Wymiana naukowa pomiędzy „Homo meditans” i „Soter”, „Soter”. Journal of Religious Science (Kaunas) 2009, nr 32, s. 7-13.

Odkryć „geniusz kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat kobiety, w: Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, red. T. Paszkowska, Lublin 2009, s. 45-59.

Duchowość a życie duchowe w kontekście niepełnosprawności, w: II Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej, red. M. Mendyk i inni, Legnica 2009, s. 58-67.

Dlaczego Szkot?, „Lignum Vitae”. Rocznik Teologiczny WSD OO. Franciszkanów Łódź-Łagiewniki 10(2009), s. 427-431.

2010

Święci pragną świętości, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2010, t. XXVIII/2, s. 3-11.

Lektura duchowa kapłana, w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2010, s. 195-202.

Bł. Marcelina Darowska wśród świadków miłości w „szkole” Jasnogórskiej Królowej, w: Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra 23-24 IV 2010, red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra-Częstochowa 2010, s. 262-279.

Duchowość w życiu i posłudze kapłanów, w: Byście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 39-58.

Kapłańska spowiedź, w: Byście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 121-144.

Maryja „świetlanym znakiem miłosierdzia” — Ostrobramska duchowość miłosierdzia, w: Oblicza miłosierdzia, red. E. Matulewicz (Radomska Biblioteka Teologiczna, 4), Warszawa 2010, s. 57-72.

Potrzeba metodologii w teologii duchowości, „Duchowość w Polsce” 12(2010), s. 29-39.

Maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wybór czy konieczność?, „Salvatoris Mater” 12(2010), nr 1-2, s. 11-23.

Maryjne inspiracje w duchowości chrześcijańskiej, w: Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej, red. J. Kumala, Licheń Stary 2010, s. 121-136; ISBN 978-83-6014-138-X

Bł. Jan Duns Szkot – duchowość teologa, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot (1308-2008). Materiały Międzynarodowego Sympozjum jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Lublin 2010, s. 525-534.

Miłość pasterska przedłużeniem i uobecnieniem miłości Dobrego Pasterza, „Dobry Pasterz” 35(2010), s. 60-76.

Kapłaństwo kobiet w nauczaniu Jana Pawła II, w: Kapłaństwo w nauczaniu Jana Pawła II, red. J. Machniak, Kraków 2010, s. 103-116 ISBN 978-83-7438-271-7

 2011

 Duchowość maryjna według Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Duchowości” 2(2010), s. 51-67.

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, red. E. Gigilewicz, Lublin 2011, k. 1333-1334.

Miłość Chrystusa Dobrego Pasterza źródłem i wzorem miłości pasterskiej kapłana, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 571-586; ISBN 978-83-7702-302-0.

Siostra Hilaria Główczyńska (1887-1939) – przykład mistyki wynagrodzenia, „Duchowość w Polsce” 13(2011), s. 213-232; ISSN 2081-4674

Święty Józef z życiu duchowym kapłana, w: Aby mieli życie. W służbie Bogu, Kościołowi, społeczeństwu. Księga pamiątkowa na Złoty Jubileusz Kapłaństwa i 30-lecie posługi pasterskiej biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, red. A. Gandera, S. Kęszka, A. A. Klimek, D. Kwiatkowski, Kalisz 2011, s. 239-247; ISBN 978-83-931755-6-7.

Rozmyślanie w modlitwie różańcowej, w: Niepokalane Serce Maryi. Spojrzenie Kościoła (Wielka Nowenna Fatimska 2009-2017), red. K. Czapla, Zakopane 2011, s. 87-106; ISBN 978-83-7031-685-3.

Postawy duchowe osób towarzyszących kobiecie rodzącej w domu, w: Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Z. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska, Lublin 2011, s. 37-45; ISBN 978-83-7702-329-7.

Czy jesteśmy potrzebni? Duchowość w życiu i posłudze prezbitera, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 87(2011), s. 572-587.

 2012

 Teologia duchowości w poszukiwaniu sensu życia, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, red. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska, Poznań 2012, s. 605-612.

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, red. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska, Poznań 2012, s. 613-615.

Modlitwa w życiu duchowym świeckich konsekrowanych. Studium w świetle nauczania Kościoła na temat instytutów świeckich, „Studia Włocławskie” 14(2012), s. 146-160; ISSN 1506-5316.

Ufność w Boże Miłosierdzie odpowiedzią na chorobę horyzontalizmu, edycja internetowa: http://www.milosierdzie.pl/akademia/ftp/Marek-Chmielewski-Ufnosc-w-Boze-Milosierdzie-odpowiedzia-na-chorobe-horyzontalizmu.pdf [15 VII 2012].

Duchowość w centrum formacji seminaryjnej, w: Formacja intelektualna w świetle debaty nad „Ratio studiorum”. 47. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Kraków, 65-8 września 2011), bez. red., Kraków 2012, s. 19-30.

Bł. Jan Paweł II jako prorok miłości Boga w czasach współczesnych: rady i ostrzeżenia, „Kieleckie Studia Teologiczne” 11(2012), s. 7-24.

Niepokalańskie mistyczki: bł. Marcelina Darowska (1827-1911) i bł. Marta Wołowska (1879-1942), w: Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879-1942) – świadek wiary, red. M. Chmielewski, Lublin 2012, s. 117-150 [to samo w: Bł. Marta Wołowska (1879-1942) – sylwetka duchowa, red. M. Chmielewski, Lublin 2005, s. 119-152].

Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich, „Duchowość w Polsce” 14(2012), s. 46-56.

Czy mistyk potrzebuje obrazu?, w: Okiem mistyka („Fides ex visu”), red. A. Kramiszewska, Lublin 2012, s. 11-19; ISBN 978-83-63527-16-7.

Modlitwa w ujęciu bł. Jana Pawła II, „Verbum vitae” 22(2012), s. 215-233; ISSN 1644-8561

Duchowość płaszczyzną dialogu i pojednania, w: Ekumenizm duchowy – duchowość pojednania („Ekumenizm i integracja”, nr 28), red. R. Porada, Opole 2012, s. 11-20. ISBN 978-83-61756-99-6

2013

 Stowarzyszenia i ruchy kapłańskie, tzw. mieszane stowarzyszenia wiernych świeckich i duchownych w XX wieku w Polsce, „Dobry Pasterz” 2013, nr 38, s. 43-62. ISSN 1230-1450.

Mariawici: ks. Jan Kowalski i m. Felicja Kozłowska w doświadczeniu mistycznym s. Hilarii Główczyńskiej, w: O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski, Lublin 2013, s. 325-335; ISBN 978-83-7702-755-4

Współczesne zagrożenia wiary i ich konsekwencja dla życia duchowego, „Życie Konsekrowane” 9(104) 2013, s. 28-41.

Mission of the Congregation of the Marian Fathers in the Contemporary Church, „Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne” 2(2013), s. 361-376; ISSN 2299-7784.

Księdza Jana Bochenka teologia ascezy, w: Dzieje Diecezji Tarnowskiej, t. 4 – Ludzie Kościoła, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2013, s. 227-240 ISBN 978-83-931697-3-3.

Potrzeba modlitwy, umartwienia, pokuty i ascezy, w: Fatima. Z Maryją do Jezusa. Różaniec, szkaplerz i praktyki pokutne, red. M. Chmielewski, Zakopane 2013, s. 5-9 ISBN 978-83-7031-878-9

Różaniec – szkołą ascezy, w: Fatima. Z Maryją do Jezusa. Różaniec, szkaplerz i praktyki pokutne, red. M. Chmielewski, Zakopane 2013, s. 59-69. ISBN 978-83-7031-878-9

Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa w nauczaniu papieskim, „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 19-36; ISSN 2081-4674

Jaka świętość na XXI wiek? Bł. Jan Paweł II o świętości, „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 167-176; ISSN 2081-4674

Duchowość Chiary Lubich i Ruchu Focolari, „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 261-271; ISSN 2081-4674

2014

 Czym jest życie duchowe chrześcijanina?, w: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Wydawnictwo Jedność Kielce 2014, s. 187-195; ISBN 978-83-7660-988-1

Wiara podstawą życia duchowego, „Zeszyty formacji katechetów” 14(2014), nr 2, s. 5-10; ISSN 1642-090X

Duchowość sanktuarium, w: Sanktuarium Ostrobramskie – miejsce łaski i miłosierdzia. Konferencja naukowa z okazji 25. rocznicy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i nadania tytułu Bazyliki Mniejszej, Skarżysko-Kamienna, 17 X 2014 r., red. I. Bokwa, M. Chmielewski, J. Karbownik, Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2014, s. 49-68; ISBN 978-83-7847-212-4

Św. Paweł jako przykład mistyki mistagogiczno-profetycznej, w: Święty Paweł i jego dzieło („Spiritualitas, 1), red. J. Miczyński, Lublin 2014, s. 51-63. ISBN 978-83-7702-929-9

Współczesna wieloznaczność duchowości, w: Cierpienie – tajemnica i wyzwanie, red. W. Bartoszek, Katowice 2014, s. 15-23; ISBN 978-83-63757-57-1

Ufność w Boże miłosierdzie odpowiedzią na chorobę horyzontalizmu, „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 165-175.

Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce, „Salvatoris Mater” 16(2014), nr 1-4, s. 154-170. ISSN 1507-1669

Główne rysy duchowości katolickiej, w: Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – katolicyzm („Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?”), red. I. Kamiński, J. Perszon, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014, s. 13-27. ISBN 978-83-62740-50-5

2015

 Kościół wiecznie młody, w: Odczytać życie Błogosławionej Chiary Luce Badano (1971-1990), red. J. K. Miczyński, Lublin 2015, s. 75-81 ISBN 978-83-7847-257-5

Duchowość chrztu według papieskich orędzi i przemówień na Światowych Dniach Młodzieży, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 5, s. 5-21.

Idea drogi w nauczaniu św. Jana Pawła II, w: Duchowa Droga św. Jakuba. Św. Jan Paweł II – Europejski Pielgrzym, red. J. Sobczyk, M. Kaczmarczyk, Kotuszów 2015, s. 17-23. ISBN 978-83-6147-6

Wynagrodzenie w duchowości św. Faustyny Kowalskiej, w: W misji wynagradzania Bogu przez Serce Jezusa. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Lublin 2 X 2014, red. J. Wełna, E. Ziemann, Kraków 2015, s. 100-112. ISBN 978-83-7519-329-9.

Eucharystia w życiu św. Teresy od Jezusa, „Okno wiary”. Kwartalnik Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun” 2015, nr 3, s. 51-58. ISSN 2392-0033

Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej, w: W jedności uobecniać Chrystusa w świecie. VII Sympozjum Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce, Lublin 21-23 kwietnia 2015, bez. red. Warszawa 2015, s. 53-61.

Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska, w: Ikona maryjna w życiu Kościoła („Biblioteka Mariologiczna”, 18), red. D. Klauza, K. Stawecka, Częstochowa 2015, s. 85-96. ISBN 978-83-926760-8-9

Historia i teologia rekolekcji i dni skupienia, w: Rekolekcje i dni skupienia („Formatio permanens”, Biuletyn Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji Duchowieństwa KEP, nr 15), red. M. Puziak, T. Trzaskawka, Gniezno 2015, s. 17-46. ISBN 978-83-65189-14-1

Św. Jana Pawła II wizja nowej Europy, w: Kościół wobec wyzwań współczesnych (Radomska Biblioteka Teologiczna, 7), red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015, s. 35-47; ISBN 978-83-61147-34-3.

Św. Edyty Stein poszukiwanie prawdy w tajemnicy Krzyża, „Ateneum Kapłańskie” 164(2015), s. 242-254 ISSN 0208-9041

Mistica mariana. Questioni metodologiche, „Laurentinum” 56(2015), fasc. 2-3, s. 479-488 ISSN 0023-902X

Eucharystia w życiu św. Teresy Wielkiej (1515-1582), w: Kto spożywa Moje Ciało, ma życie wieczne. Refleksje o Eucharystii, red. D. Kwiatkowski, Poznań 2015, s. 103-116 ISBN 978-83-65251-13-8

2016

 Radość w życiu duchowym świeckich konsekrowanych, w: Tylko służyć (Mistyka polska, 146), red. W. Gałązka, Warszawa 2016, t. 2, s. 77-84 ISBN 978-83-8090-025-7

Maryja Matka jako wzór powołania świeckich konsekrowanych, w: „Przyjdź Królestwo Twoje” Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „Ave” Radom 2016, s. 195-212. ISBN 978-83-61147-42-8.

Wkład Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teologię Bożego Miłosierdzia, „Przegląd Uniwersytecki” 28(2016), nr 1, s. 41-43.

Miłosierdzie Boże w nauczaniu papieża Franciszka, „Dobry Pasterz” 41(2016), s. 71-86. ISSN 1230-1450

Implications of the postconciliar mariology for the catholic spirituality in Poland, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 5, s. 185-204. ISSN 2353-7272

Jana Pawła II ucieleśnienie duchowości, w: Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, red. M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski, Lublin 2016, s. 159-168. ISBN 978-83-64527-41-8

Łaska Boża w wychowaniu chrześcijańskim, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 564-569; ISBN 978-83-7557-168-4

Wspólnota (aspekt teologiczny), w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 1349-1354; ISBN 978-83-7557-168-4

Wychowanie eucharystyczne, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 1410-1414; ISBN 978-83-7557-168-4

Konsekracja kapłańska, „Notitiae Unionis Apostolicae” 35(2016), nr 59, s. 40-66; ISSN 1899-6329; to samo w: Sługa kapłańskiego ludu. O diecezjalnej duchowości prezbitera, red. T. Rusiecki, Kielce 2017, s. 97-126.

Kierownictwo duchowe małżonków, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin 2016, s. 97-118 ISBN 978-83-8061-309-6

Sylwetki lwowskich świętych Kościoła rzymskokatolickiego, „Duchowość w Polsce” 18(2016), s. 157-179. ISSN 2081-4674

Duchowość drogą zniewolenia, w: Wyzwolenie i modlitwa („Spiritualitas”, 2), red. J. K. Miczyński, Lublin 2016, s. 95-112; ISBN 978-83-8061-374-4

Ciemność światłem – modlitwa mistyczna, w: Wyzwolenie i modlitwa („Spiritualitas”, 2), red. J. K. Miczyński, Lublin 2016, s. 147-162; ISBN 978-83-8061-374-4

Orędzie fatimskie lekarstwem na europejską chorobę horyzontalizmu, „Salvatoris Mater” 18(2016), 1-4, s. 139-151.

2017

 Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 5, s. 159-179.

Niepokalana Róża duchowna – natchnienie dla odnowionego życia duchowego, w: Spotkanie w Domu Maryi. Refleksja duszpasterska nad rozwojem kultu Matki Bożej Tuchowskiej, red. B. Augustowski, Tuchów 2017, s. 60-83; ISBN 978-83-7631-753-3.

Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi, w: „Z dawna Polski Tyś Królową”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017) („Biblioteka Mariologiczna”, 2), red. M. Tabulski, M. Legan, P. Maciaszek, Jasna Góra 2017, s. 77-89; ISBN 978-83-944429-03.

Wkład Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teologię Bożego Miłosierdzia, w: Ksiądz Wincenty Granat, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kandydat do chwały ołtarzy, red. Z. Janiec. M. Tkaczyk, H. I. Szumił, Lublin 2017, s. 265-270.

Maryja wzorem konsekrowanego dziewictwa i wdowieństwa w Kościele, w: Tożsamość i misja konsekrowanych dziewic, wdów i pustelników, red. T. Rusiecki, „Alleluja” Kraków 2017, s. 79-92. ISBN 978-83-64664-73-1

„Wyobraźnia” i „balsam” miłosierdzia, „Itinera spiritualia” 10(2017), s. 71-83 ISSN 1898-6811

Missionary attitude as en essential dimension of Catholic Spirituality, „Rocznik Teologii Katolickiej” (Białystok) 2017, t. 16/3, s. 53-68; ISSN 1644-8855

Św. Jana Pawła II chrystologiczno-personalistyczne ujęcie życia duchowego, w: Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli świętego Jana Pawła II, red. W. Wojtyła, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „Ave”, Radom 2017, s. 25-42. ISBN 978-83-61147-19-0

Niepokalane Poczęcie a duchowość katolicka, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 36(2017) nr 2, s. 5-21; ISSN 0239-4472

2018

 Chrystoformizacja u podstaw życia duchowego, w: Trzeba, aby Chrystus królował. Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-19 XI 2017 r., red. M. Chmielewski, J. Kobienia, A. Flaga, Kraków 2018, s. 29-38. ISBN 978-83-910139-3-9

Europa jako „rzeczywistość duchowa” według św. Jana Pawła II, w: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. I Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”, 19-23 X 2017 r., Częstochowa – ­Łódź – Warszawa, red. I. Skubiś, Częstochowa 2018, s. 239-247; ISBN 978-83-949305-6-1.

Teologia duchowości w formacji seminaryjnej, w: Jakie seminarium diecezjalne na nasze czasy? Materiały z międzynarodowego sympozjum 16-17 kwietnia 2018 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, red. J. M. Miczyński, Lublin 2018, s. 160-175. ISBN 978-83-7847-544-6

Dzieło „intronizacji Chrystusa Króla” w Polsce jako przykład komplementarności charyzmatów w Kościele, „Roczniki Teologiczne” 45(2018), z. 5, s. 93-105. ISSN 2353-7272; [to samo] w: Niepodległa Polska królestwem Chrystusa. Ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy proklamacji Jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki, 17-18 XI 2018 r., red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2019, s. 127-137.

Instytut Teologii Duchowości, w: 100 lat teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 109-115; ISBN 978-83-8061-558-8

Współczesna polska teologia duchowości, „Duchowość w Polsce” 19-20(2017-2018), s. 191-217 ISSN 2081-4674

Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej, w: Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu (Biblioteka Mariologiczna, 22), red. M. Chmielewski, Częstochowa 2018, s. 163-180. ISBN 978-83-944429-2-7

„Trwajcie w miłości mojej (J 15, 9)”. Formacja permanentna kapłana, „Veritati et Caritati” 10(2018), s. 55-74.

Maryja – Matka Miłosierdzia, w: Maryja i Kościół (Spiritualitas, 3), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 29-36 ISBN 978-83-8061-572-4.

Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich, w: Maryja i Kościół (Spiritualitas, 3), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 145-160 ISBN 978-83-8061-572-4.

Daniel-Ange de Maupeou D’Ableiges, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 142 ISBN 978-83-8061-610-3; 978-83-8061-611-0 (tom I)

Dni Duchowości, Tygodnie Duchowości, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 161-162 ISBN 978-83-8061-610-3; 978-83-8061-611-0 (tom I)

Leksykon duchowości katolickiej, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 618-619 ISBN 978-83-8061-610-3; 978-83-8061-611-0 (tom I)

2019

Świeccy konsekrowani – „laboratorium Kościoła”, w: Świeccy i świętość (Spiritualitas, 4), red. J. K. Miczyński, Lublin 2019, s. 57-71; ISBN 978-83-8061-672-1

Maryjność wybranych polskich świętych i mężów stanu – świadectwem i drogowskazem dla obecnego pokolenia Polaków, w: Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. Maryja w dziejach Polski i Europy (Bibliotheca Kolbiana. Monografie, 5), red. G. M. Bartosik, I. Klimczyk, I. Krysiak, Niepokalanów 2018, s. 113-136; ISBN 978-83-7766-168-0.

Maryja w tajemnicy Eucharystii, w: Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt teologiczno-pastoralny, red. J. Bartoszek, R. Chromy, K. Piechaczek, [Katowice] 2019, s. 87-99. ISBN 978-83-950701-9-8.

W szkole „maryjnego czuwania”, w: Pielgrzymujemy z Jasnogórską Matką (jestem – pamiętam – czuwam) (Colloquia disputationes, 49), red. T. Nawracała, A. Wojtczak, Poznań 2019, s. 135-152. ISBN 978-83-65251-96-1

Polska królestwem świętości i łaski, w: Niepodległa Polska królestwem Chrystusa. Ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy proklamacji Jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki, 17-18 XI 2018 r., red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2019, s. 77-84.

Institute of Spiritual Theology, w: One hundred years of theology at the John Paul II Catholic University of Lublin, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2019,  s. 121-127; ISBN 978-83-8061-736-0.

Maryja w duchowości chrześcijańskiej, w: Chwyćmy się śladów Maryi. Seminarium, Myślenice, 2 marca 2019 r., red. M. Stoszek, Myślenice 2019, s. 13-25; ISBN 978-83-65617-33-0

Maryja ‒ „Niewiasta Eucharystii”. Elementy mariologii eucharystycznej, „Duchowość w Polsce” 21(2019), s. 181-192.

Słowo Boże – Maryja – życie duchowe. Refleksja nad książką ks. Kamila Zadrożnego, „Duchowość w Polsce” 21(2019), s. 257-262.

Bibliografia zawartości rocznika „Duchowość w Polsce” za lata 2009-2019, „Duchowość w Polsce” 21 (2019), s. 283-297.

Symbolika małżeńska w mistyce św. Teresy z Avila, „Itinera Spiritualia” 12(2019), s. 11-22; ISSN 1898-6811

Teologia duchowości jako dyscyplina naukowa. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 66(2019), z. 5, s. 115-132.

2020

Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznej, w: Człowiek – duchowość – wychowanie. Impulsy myśli o. Anselma Grüna, red. A. Fidelus, J. Michalski, Wyd. Difin, Warszawa 2020, s. 50-61; ISBN 978-83-8085-149-8

„Króluj nam, Chryste, w naszych parafiach” – parafia jako wspólnota ożywiana Eucharystią, Słowem Bożym i miłosierdziem, w: Króluj nam Chryste! Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2020, s. 45-57.

Racje uzasadniające zbudowanie pomnika Chrystusa Króla na krakowskich Łagiewnikach (zarys), w: Króluj nam Chryste! Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2020, s. 181-187.

Pobożność maryjna a nawrócenie, w: Maryjność w Kościele i mariologia w teologii. Ogólnopolskie sympozjum z okazji dwudziestolecia Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Częstochowa, 12-13 września 2019 r. (Biblioteka Mariologiczna, 23), red. M. Chmielewski, K. Zadrożny, Częstochowa 2020, s. 31-42; ISBN 978-83-944429-3-4

Maryja – „Ucieczka nasza” w czasie próby, „Roczniki Teologiczne” 47(2020), z. 5, s. 23-37; ISSN ISSN 2353-7272; eISSN 2543-5973

Totus Tuus świętego Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła. Tradycja i współczesność, red. P. Turzyński, W. Wojtyła, Radom 2020, s. 28-41; ISBN 978-83-7789-633-4.

Sprawiedliwość a miłosierdzie w encyklice św. Jana Pawła II „Dives in misericordia”, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. Sz. Drzyżdżyk, M. Gilski, Kraków 2020,  s. 113-139. ISBN 978-83-66084-99-5

Misyjny wymiar duchowości katolickiej, w: Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Szram, M. Wysocki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, s. 47-61; ISBN: 978-83-8061-856-5

A meditative dimension of woman’s genius, „Soter”. Journal of Religious Sciences (Kaunas) 2020, nr 75, s. 5-13; ISSN 1392-7450; eISSN 2335-8785.

2021

Via pulchritudinis w mariologii i pobożności maryjnej, w: „Tam Twe serce, kędy skarb przebywa”. Jasna Góra – skarbiec kultury polskiej i europejskiej, red. A. Czajkowska, E. Mika, Częstochowa 2021, s. 15-29. ISBN 978-83-66536-27-2

Duchowość miłosierdzia według papieża Franciszka, „Roczniki Teologiczne” 68(2021), z. 5, s. 125-142. ISSN 2353-7272; eISSN 2543-5973

John Paul II – the pope of holiness, „Forum Teologiczne” 22(2021), s. 157-170; ISSN 1641-1196

Św. Maksymilian Maria Kolbe mistykiem?, „Duchowość w Polsce” 22-23(2020-2021), s. 137-147.