Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej

Stanowisko: Profesor

2024

Rozprawy doktorskie
 • Formacja duchowa ministranta w świetle posoborowego nauczania Kościoła

2023

Rozprawy doktorskie
 • Duchowość instytutów świeckich. Studium na podstawie dokumentów Kościoła
 • Duchowość instytutów świeckich. Studium na podstawie dokumentów Kościoła
Prace licencjackie
 • Wiara jako podstawa życia duchowego młodzieży w Orędziach papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży
 • Życie duchowe jako działanie Ducha Świętego w człowieku. Studium encykliki Dominum et Vivificantem Jana Pawla II
 • Miłosierdzie Boże w życiu chrześcijańskim według bł. Michała Sopoćki

2022

Rozprawy doktorskie
 • Podstawy duchowości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Prace magisterskie
 • Modlitwa w ruchu charyzmatycznym według dokumentów z Malines

2021

Prace dyplomowe
 • Praktyka modlitwy Jezusowej we współczesności.
 • Święty Ludwik Martin jako wzór ojca
 • Znaczebnie postu w życiu duchowym według św.Katarzyny ze Sieny.
 • Podstawa współcierpienia. Studium na podstawie św.Faustyny Kowalskiej
Prace magisterskie
 • Jezus na pustyni ikoną duchowego wzrostu człowieka
 • Powołanie do świętości w świecie współczesnym według adhortacji apostolskiej "Gaudete et exsultate"

2020

Prace dyplomowe
 • Posłuszeństwo jako cnota heroiczna Eleonory Motylowskeij. Studium np.Autobiografii i Notatatek rekolekcyjnych.
 • Powołanie i misja kobiety w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prace magisterskie
 • MODLITWA JEZUSOWA W PISMACH WYBRANYCH OJCÓW Z GÓRY ATHOS XIII/XIV WIEKU
 • Duchowy sens choroby i cierpienia w świetle Orędzi na Swiatowy Dzień Chorego

2019

Prace dyplomowe
 • Szczęście jako cel życia duchowego według świętego Augustyna
 • Apostolstwo maryjne w działalności i nauczaniu świętego Maksymiliana Marii Kolbe
Prace magisterskie
 • Aniołowie w życiu duchowym. Studium na podstawie posoborowej polskojęzycznej literatury teologicznej.

2018

Rozprawy doktorskie
 • Dziecięctwo a niemowlęctwo duchowe. Studium porównawcze duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i sł. B. Leonii Nastał
Prace magisterskie
 • Wpływ bł. Jerzego Popiełuszki na postawy religijno-społeczne osób jemu współczesnych. Studium na podstawie publikowanych świadectw.

2016

Rozprawy doktorskie
 • Maleńka droga miłości jako styl życia chrześcijańskiego według s. Konsolaty Betrone (1903-1946)
 • Podmiotowy aspekt miłości oblubieńczej w doktrynie św. Jana od Krzyża
Prace magisterskie
 • Elementy duchowości ignacjańskiej w Zgromadzeniu Sióstr Bożego Serca Jezusa
 • Świadomość eklezjalna młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Lublinie, w świetle przeprowadzonych badań

2015

Prace dyplomowe
 • Towarzyszenie duchowe w rozpoznaniu powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek BDNP
 • Parafia wspólnotą eucharystyczna. Studium na przykładzie parafii Choroń
 • Postawa radości w życiu duchowym w nauczaniu Kościoła posoborowego

2014

Rozprawy doktorskie
 • Teologicznoduchowa doktryna kard. Pierre`a de Bérulle`a w aspekcie maryjnym
Prace magisterskie
 • Chrystus ubogi w duchowości bł. Matki Teresy z Kalkuty na podstawie jej pism prywatnych i publicznych wypowiedzi
 • Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła, świata i człowieka w nauczniu abp Józefa Życińskiego.
 • Powołanie kapłańskie jako dar w Kościele i dla Kościoła. Studium na podstawie orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Modlitw o Powołania.
 • Honorackie życie ukryte w duchowości powołań eklezjalnych

2013

Rozprawy doktorskie
 • Pustynia wewnętrzna w chrześijańskim doświadczeniu duchowym. Studium na podstawie współczesnej literatury teologiczno-duchowej.
 • Rola walki duchowej w dążeniu do świętosci. Studium na podstawie życia i pism Św. Faustyny Kowalskiej
Prace magisterskie
 • Eucharystia w życiu siostry Leonii Nastał
 • Sylwetka duchowa Wandy Róży Niewęgłowskiej (1926-1989).
 • Modlitwa w życiu błogosławionego Jana Pawła II
 • Rola Ducha Świętego w życiu bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

2012

Rozprawy doktorskie
 • Kobiecy model towarzyszenia duchowego w świetle wybranych pism Bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911)
Prace magisterskie
 • Oblubieńcza relacja z Jezusem w życiu i pismach bł. Elżbiety od Trójcy Świętej.
 • Aktualność objawień Matki Bożej z Lourdes
 • Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w duchowości Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
 • Teologiczna refleksja nad tajemnicami światła Różańca Świętego
 • Zwyczaje adwentowe i Bożonarodzeniowe na Podolu
 • Główne rysy sylwetki duchowej ks. Dominika Maja (1908-1976)
 • Liturgiczny wymiar postawy duchowej osób konsekrowanych. Studium na podstawie dokumentów Kościoła od Soboru Watykańskiego II.
 • Chrystocentryczne powołanie do życia konsekrowanego w nauczaniu błogosławionego o. Kolumby Marmiona

2011

Rozprawy doktorskie
 • Sulpicjański model życia kapłańskiego. Studium na podstawie pism Towarzystwa Kapłanów Świętego Sulpicjusza z XVII w.
Prace magisterskie
 • Miłość w życiu chrześcijanina według o. Daniela-Ange. Studium na podstawie przekładów polskojęzycznych

2010

Rozprawy doktorskie
 • Miłosierdzie Boże w aspekcie trynitarnym jako podstawa duchowości chrześcijańskiej w pismach bł. Michała Sopoćki.
Prace magisterskie
 • Posługa świeckich w kierownictwie duchowym.
 • Sylwetka duchowa Anny Nagórskiej (1882-1963).
 • Niepokalane Serce Maryi jako wzór kontemplacji i źródło apostolstwa w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.Studium na podstawie pism Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej.
 • Powołanie karmelitanki bosej do miłości oblubieńczej. Studium na podstawie życia i pism św. Teresy Benedykty od Krzyża.

2009

Rozprawy doktorskie
 • Historia i teraźniejszość w duchowości Ruchu Focolari. (La storia e il presente nella spiritualita del Movimento dei Focolari).
Prace magisterskie
 • Asceza i modlitwa jako źródło oraz przejaw życia duchowego. Studium na podstawie "Homo Dei" z lat 1932-2007.
 • Braterstwo jako rys duchowości Braci Mniejszych Kapucynów.Studium na podstawie dzieła "Reforma kapucyńska".
 • Miłość pasterska w posłudze kapłańskiej Sługi Bożego Zygfryda Berezeckiego ( 1907-1963 ).
 • Samotność w życiu i pismach Thomasa Mertona.
 • Kierownictwo duchowe Matki Teresy Janiny Kierocińskiej w świetle listów do Sióstr.

2008

Prace magisterskie
 • Radość w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej
 • Kobieta a patriotyzm. Studium teologiczno-duchowe na podstawie wybranych powieści Marii Rodziewiczówny (1864-1944)
 • Eucharystia miejscem doświadczenia miłosierdzia Bożego według świętej siostry Faustyny.
 • Kobieta w małżeństwie i w rodzinie według Jana Pawła II.
 • Wpływ mass mediów na życie duchowe człowieka.
 • Świętość w pismach duszpasterskich ks. Jana Twardowskiego
 • Wiara, nadzieja i miłość jako podstawa chrześciajńskiego życia duchowego. Studium na podstawie przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Miłość w życiu św. Joanny Beretta Molla

2007

Rozprawy doktorskie
 • Geniusz kobiety w nauczaniu Jana Pawła II.
Prace magisterskie
 • Posługiwanie charyzmatem proroctwa w Odnowie w Duchu Świętym. Studium na podstawie polskojęzycznej literatury teologicznej.
 • Spowiednictwo i kierownictwo duchowe w świetle pism ks.prof.dr hab. Stanisława Witka ( 1924-1987 ).
 • Postawa służby jako specyficzny rys duchowości osób konsekrowanych w świetle posoborowego nauczania Kościoła.
 • Cierpienie w duchowości karmelitańskiej. Studium na podstawie dzieł s. J. I. Adamskiej.
 • Postawy duchowe osób chorych na cukrzycę. Studium na podstawie badań ankietowych wśród ludzi wierzących.
 • Modlitwa jako rys duchowości Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Studium na podstawie źródeł "Reforma kapucyńska".
 • Doświadczenie opatrzności Bożej w życiu biskupa Ignacego Jeża.
 • Duchowość mężczyzny na przykładzie króla Dawida. Studium w świetle współczesnych publikacji.
 • Radość w życiu chrześcijanina w świetle pism św. Josemarii Escriby de Balagner.
 • Chrześcijańskie powołanie do wolności w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1927-1984).

2006

Rozprawy doktorskie
 • Duchowy wymiar literatury. Studium na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta.
 • Nowy Człowiek w ujęciu Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Studium teologiczno-duchowe.
Prace magisterskie
 • Duchowość komunii w posoborowym nauczaniu Kościoła o życiu konsekrowanym.
 • Chrystus Zbawiciel w "Poemacie Boga Człowieka" Marii Valtorty.
 • Eucharystia jako "źródło i szczyt" życia duchowego w parafii. Studium w świetle posoborowego nauczania Kościoła.
 • ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek jako założyciel Zgromadzenia Sióstr świetej Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • Duchowość miłosierdzia w życiu i pismach św. Brata Alberta
 • Doskonałość życia duchowego laikatu w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego i komentarzy polskojęzycznych.
 • Sylwetka duchowa Sługi Bożej s. M. Małgorzaty Ludwiki Banaś (1896-1966).
 • Duchowość misyjna kapłanów pracujących w ZSRR po II wojnie światowej. Studium na podstawie wybranych postaci.

2005

Rozprawy doktorskie
 • Doświadczenie mistyczne w świetle pism wybranych mistyczek polskich dwudziestego wieku.
 • Urzeczywistnienie świętości w świetle pism bł. Urszuli Ledóchowskiej (+1939).
Prace dyplomowe
 • Antropologiczno-chrystologiczny wymiar nauczania Jana Pawła II w orędziach na Światowe Dni Młodzieży
Prace magisterskie
 • Sylwetka kierownika duchowego w świetle posoborowej literatury polskojęzycznej.
 • Różaniec w świetle encyklik różańcowych Leona XIII.
 • Drogi życia monastycznego w ujęciu Tomasza Mertona.
 • Miłość oblubieńcza w doktrynie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • Formacja misyjna w seminariach duchownych w świetle posoborowego nauczania Kościoła.
 • Psychoterapia w kierownictwie duchowym. Studium na podstawie polskojęzycznych publikacji na temat ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli.
 • Radość w tekstach Liturgii Godzin okresu wielkanocnego.
 • Miłość, która zbawia.Problematyka uzdrowienia w czasopiśmie "Szum z Nieba" z lat 1992 - 2003.
 • Duchowa sylwetka biskupa Pawla Wasylyka.
 • Ochrona Środowiska jako duchowy imperatyw chrześcijanina - studium na podstawie posoborowej literatury teologiczno - etycznej.
 • Sylwetka duchowa s. Angeliki Zofii Renke OP (1905 - 1942).
 • Świadectwo o Chrystusie we współczesnej polskiej muzyce rozrywkowej.
 • Kult Matki Bożej w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Józefa.

2004

Rozprawy doktorskie
 • Model doskonałości kapłanskiej. Studium na podstawie publikacji w periodyku "Homo Dei" z lat 1932-2002.
 • Posługa kapłana egzorcysty. Studium teoloiczno-duchowe w świetle polskojęzycznej literatury teologicznej od Soboru Watykańskiego II do odnowionego rytuału rzymskiego egzorcyzmów
 • Chrzest święty jako podstawa doskonałosci osób konsekrowanych. Studium według nauczania Kościoła od Soboru Watykanskiego II do adhortacji "Vita Consecrata"
Prace magisterskie
 • Duchowość chrystocentryczna Ruchu Focolari .
 • "Sylwetka duchowa s. Aldony Marii Błoniarz (1919-1989)".
 • "Uzdrowienie wewnętrzne w duchowości Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej."
 • "Sylwetka duchowa s. Hilarii Główczyńskiej (1887-1939)".
 • "Duchowość komunii w życiu pierwszej współnoty Córka Maryi Wspomożycieki z Mornese"
 • Eucharystia źródłem i szczytem życia duchoweg. Studium na podstawie wybranych dokumentów Jana Pawła II.
 • Życie duchowe jako życie w Duchu Świętym.
 • Modlitwa w życiu Bł. Matki Klemensy Staszewskiej OSU, męczennicy (1890 - 1943)
 • "Problematyka cierpienia w życiu i pismach św. Rafała Kalinowskiego"
 • Rola kobiety w Kościele i w świetle pism duchowych św. Edyty Stein.
 • "Kult św. teresy od Dzieciątka Jezus w zyciu i pismach o. Anzelma Gądka (karmelity bosego 1884-1969)"
 • Tożsamość mężczyzny w ujęciu ks. Bronisława Mierzwińskiego
 • "Rozwój życia duchowego osób żyjących w związkach niesakramentalnych"
 • Ojcostwo duchowe w Zyciu i pismach bł.ks.Jana Balickiego.

2003

Prace magisterskie
 • Cnoty teologalne w wybranych pismach św. Edyty Stein
 • Teologia charyzmatów.Studium na podstawie literatury polskojęzycznej od Soboru Watykańskiego II.
 • Cnoty teologalne i kardynalne w duchowości Legionu Maryi.
 • Teologia, kult i apostolat Miłosierdzia Bożego w obradach kongresów i sympozjów w Dolinie Miłosierdzia.
 • Specyficzne rysy duchowości Instytutu Świeckiego Spigolatrici della Chiesa
 • Rola Maryi w ewangelizacji.Studium na podstawie wybranych pism Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
 • Sylwetka duchowa św. Brata Alberta
 • Zagadnienie Nowej Ewangelizacji w Karmelu Terezjańskim.Studium na podstawie posoborowych dokumentów Zakonu.
 • Sylwetka duchowa św. Józefa w poezji polskiej
 • Idea pokoju w pismach Sw.Franciszka z Asyżu i we Wczesnych Żródłach Franciszkańskich.``
 • Cnoty teologiczne w pismach błogosławionego Josemarii Escrivy de Balaguer`a
 • Wychowanie polskiej młodzieży do życia duchowego w świetle przemówień Jana Pawła II do Polaków
 • Opętanie a choroba psychiczna.Indentyfikacja w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych.

2002

Prace magisterskie
 • "Modlitwa serca" w polskojezycznej literaturze posoborowej .
 • Sylwetka duchowa Karola de Foucauld w świetle publikacji polskojęzychnych
 • Doskonałość życia małżeńsko-rodzinnego w światle Listów Episkopatu Polski na Uroczystość Świętej Rodziny z lat 1964-2000
 • Modlitwa w wybranych utworach Jana Kasprowicza(1860-1926).
 • Poszukiwanie prawdy jako charakterystyczny rys sylwetki duchowej św. Edyty Stein.
 • Ojcostwo i macierzyństwo duchowe w życiu i pismach bł.Edmunda Bojanowskiego.
 • Mistyczny wymiar miłości oblubieńczej do Jezusa w pismach bł. Marceliny Darowskiej.