Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Subjective aspects of taxing agriculture in Poland - current state and de lege ferenda conclusions [„Podmiotowe aspekty opodatkowania rolnictwa w Polsce – stan obecny i wnioski de lege ferenda”]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Piotr Pomorski
Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych – prawodawstwo versus praktyka gospodarcza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Dorota Jegorow
Reality of the Unreal: The Use of Contradiction in Postmodern Fiction Exploring the Creative Potential of the Human Mind [Rzeczywistość nierzeczywistego: użycie sprzeczności w postmodernistycznych powieściach badających twórczy potencjał umysłu.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoPsychologia
dr hab. Joanna Teske
Schulz Panasa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL
Koniec blokady Deir ez-Zor. Wschodnia Syria pod kontrolą Asada.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o obronności
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Handling synonymity in mediaeval translations of the Psalter into English [Synonimiczność w średniowiecznych angielskich przekładach Psałterza]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
Internet podczas zajęć z języka obcego wśród przedstawicieli pokolenia X i Y - wyobrażenia studentów, oczekiwania uczniów i rzeczywistość nauczycieli
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Kucharska
Patchwork opera, or Moniuszko's version by "The Gypsies" by Kniaźnin [Operowy patchwork, czyli "Cyganie" Kniaźnina w wersji Moniuszki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn
Zwykła czy niezwykła architektura pałacu Firlejów w Dąbrowicy?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Wstęp
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia
dr hab. Cezary Taracha
Życie kulturalne w parafii Dąbrowica 1950-2017. Wybrane zagadnienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Cezary Taracha
Kryptonimiczne „close reading"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
"Portret dziewczynki w girlandzie kwiatów" z Muzeum Lubelskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL
Klemensa Podwysockiego twórczość poetycka. Uwagi o języku i stylu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
O swobodzie kontraktowania w prawie ochrony środowiska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Jacek Trzewik
Koncepcje historiozoficzne w twórczości literackiej Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr Marcin Cybulski
Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ambigüedad en la prensa tradicional y digital. Estudio de titulares en tres lenguas: español, francés y polaco [Wieloznaczność w prasie tradycyjnej i elektronicznej. Analiza nagłówków w języku hiszpańskim, francuskim i polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Konstytucyjne podstawy rozstrzygania sporów odnoszących się do człowieka jako sprawcy czynu karnoprawnie relewantnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Filip Ciepły
Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin - Moniuszko)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn
Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
W okresie rozbiorów i zaboru austriackiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
Romantyzm, postkolonializm i epistemologia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Prawo karne
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2017
dr Filip Ciepły
I criteri di appartenenza alla Chiesa [Kryteria przynależności do Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Polish Financial Ombudsman's responsibilities within protection of economic human rights and liberties [Polish Financial Ombudsman's responsibilities within protection of economic human rights and liberties]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27508 zweryfikowanych pozycji.