Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Neuromarketing: teorie i badania
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2019
dr Agnieszka Fudali-Czyż
120 lat polskiej obecności w Argentynie (1897-2017). Historia i teraźniejszość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
mgr Piotr Wasilewski
Stopnie święceń
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Wtajemniczenie chrześcijańskie
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Typiki
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Przynależność duchownego
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Ordo romanus
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Myron
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Ekskomunika większa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Ekskomunika mniejsza
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Boska liturgia
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Zdolność majątkowa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Stwierdzenie śmierci
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Kościelne dochody
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Iura stolae
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Fundacja
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Fabrica Ecclesiae
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Dzierżawa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Dobra kościelne
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Beneficium competentiae
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Autentyczność dokumentu
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Amortyzacja
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Alienacja
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
W poszukiwaniu źródeł białoruskiej tożsamości narodowej
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Darowizna
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
"Zagubiony wpośród obcych" Zygmunt Haupt - pisarz, wygnaniec, outsider
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Umysł nie zniewolony. O zainteresowaniach naukowych profesor Stefanii Andrusiw
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Konflikt kategorii wolności i determinizmu w balladzie Lilie Adama Mickiewicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Dawid Mielnik
Problem ludzkiej wolności w tradycyjnym modelu małżeństwa sakramentalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Problematyka ludzkiej wolności w filozoficznym ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Dawid Mielnik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34376 zweryfikowanych pozycji.