Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
De wind in de zeilen hebben - chwytać wiatr w żagle. Nederlandse en Poolse metaforen uit de scheepvaart in vergelijking [ De wind in de zeilen hebben - chwytać wiatr w żagle. Niderlandzkie i polskie metafory zapożyczone z żeglugi - analiza kontrastywna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Beata Popławska
Social anxiety and social skills via problematic smartphone use for predicting somatic symptoms and academic performance at primary school [Social anxiety and social skills via problematic smartphone use for predicting somatic symptoms and academic performance at primary school.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Kryzys kultury jako kryzys wyobraźni u Adama Zagajewskiego i Andrzeja Stasiuka
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza prof. KUL
František Kalda, the Founder of Dutch Studies in Czechoslovakia (ISSN 1805-3742) [František Kalda, założyciel studiów niderlandzkich w Czechosłowacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Bądź pozdrowiona Dziewico Maryjo. Modlitewnik maryjny
Książka
Rok: 2021
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
Podstawy ekonomiczne realizacji charyzmatu i misji w instytutach zakonnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
Celebryci nie są wiarygodni ucząc o seksie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Teacher Training College of the Jagiellonian University as an Example of Special-Purpose Training Institution within the Tertiary Education System of the Second Republic of Poland [Miejsce studiów specjalnych w systemie szkolnictwa akademickiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
prof. dr hab. Magdalena Pyter
Between confessionality and openness. Religious education in polish complementary schools in Great Britain [Pomiędzy konfesyjnością a otwartością. Edukacja religijna w polskich szkołach uzupełniających w Wielkiej Brytanii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Religious comfort and anxiety in women with cancer: The mediating role of hope and moderating role of religious struggle [Pocieszenie religijne i niepokój u kobiet z chorobą nowotworową: Mediująca rola nadziei i moderująca rola zmagań religijnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Motywacja do zachowań prospołecznych a religijność wolontariuszy.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Religijność a jakość i trwałość małżeństw żon anonimowych alkoholików.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Typy samoświadomości a relacje do Boga u członków wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Nederlandse Fantastische Literatuur in het Pools Vertaald [Niderlandzka Literatura Fantastyczna w Tłumaczeniu na Język Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
mgr Damian Olszewski
Wort Gottes, Glaube, Kult und Kultur in der Mission den Heiligen Kyrill und Method [Wort Gottes, Glaube, Kult und Kultur in der Mission den Heiligen Kyrill und Method]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Słowo Boże, kult i kultura w misji świętych Cyryla i Metodego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Motywacja osiągnięć u pracowników- jak ją mierzyć w badaniach medycyny pracy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Martinus Cromerus, Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor, binis distincti dialogi
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Religiosity, Meaning-Making and the Fear of COVID‐19 Affecting Well-Being Among Late Adolescents in Poland: A Moderated Mediation Model
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Using WebClass for reduced redundancy testing [Wykorzystanie platformy WebClass do tworzenia testów o obniżonej redundancji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Wojciech Malec
Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Capita Selecta z nizozemské lingvistiky [Capita Selecta z lingwistyki niderlandzkiej]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Mistyka bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Światy i życie. metafory w polskiej krytyce literackiej romantyzmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Łukasz Niewczas
Wokół wiersza Początek broszury politycznej...
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Łukasz Niewczas
Reakcja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce po Orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie, red. Z. Pizun, A. Siemieńska, R. Gawryś, Horyniec-Zdrój-Narol-Lubaczów-Tomaszów Lubelski 2020, ss 192.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale (NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice in Cardiac Surgery Intensive Care Unit [The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale(NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice inCardiac Surgery Intensive Care Unit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
"Under the Pacifying Arms of the Cross". The Valley oif the Fallen : a place of inprisoiment, reconciliation and social reintegration in Spain (1940-1959) [Pod uspokajającymi ramionami krzyża. Dolina Poległych: miejsce uwięzienia, pojednania i społecznej reintegracji w Hiszpanii (1940-1959)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Cezary Taracha prof. KUL
How Philosophical Realism Influenced Mortimer J. Adler’s Teachings about the Great Ideas of Religion and Freedom [How Philosophical Realism Influenced Mortimer J. Adler’s Teachings about the Great Ideas of Religion and Freedom]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr Joanna Kiereś-Łach
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40333 zweryfikowanych pozycji.