Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
De paradoxale strijd van Esperanto voor tolerantie [Paradoksalna walka Esperanto o tolerancję ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Jan Fabry
Qumran Manuscripts Seventy Years Later [Manuskrypty z Qumran siedemdziesiąt lat później]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Self-Efficacy and Psychological Well-Being in Cardiac Patients: Moderated Mediation by Affect and Meaning-Making [Self-Efficacy and Psychological Well-Being in Cardiac Patients: Moderated Mediation by Affect and Meaning-Making]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
The Soul and the Particular Judgement in the Beliefs of the Inhabitants of Opoczno and Radom Regions [Dusza i sąd szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Monografia naukowa: Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Rachwał
Franquismo y Falange: ¿un régimen político de partido único? [Frankizm i Falanga. Reżim polityczny jedynej partii? ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Cezary Taracha
Ojcowie Kościoła o tożsamości teologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Wkład ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyski CP w archiwistykę kościelną
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Artur Hamryszczak
Prace naukowe napisane pod kierownictwem Ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyski
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historia
dr Grzegorz Misiura
Uniwersytet we wspomnieniach jego absolwentki
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Zbiory mikrofilmowe Ośrodka ABMK
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr Artur Hamryszczak
Drapieżna "nauka"
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Rola spółdzielni w zapewnieniu dostępności żywności w Polsce − na przykładzie produktów mleczarskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Personalizm podstawą medycyny spersonalizowanej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Medycyna personalizowana – medycyną skoncentrowaną na osobie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Instrumenty prawne, które mają pomóc
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Simultaneous Quantification of Selected Kynurenines Analyzed by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in Medium Collected from Cancer Cell Cultures [Jednoczesne oznaczanie wybranych kinurenin za pomocą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas w medium zebranym z hodowli komórek nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Ilona Sadok
Concerning the Dialectical Criticism of Religion [O dialektycznej krytyce religii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Bartłomiej Krzos
Procesualność w tekście homilii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Klagelied und Aufschrei. Zum Problem des polnischen Antisemitismus in Mordechai Zanins literarischer Reportage "Iber sztejn un sztok" (1952) [Lament i krzyk. Polski antysemityzm w reportażu literackim " Iber sztejn un sztok" (1952) Mordechaja Canina]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Stosowanie logiki w filozofii. O dyskusji między Stanisławem Kamińskim i Janem F. Drewnowskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms [Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Azolla filiculoides L. as a source of metal-tolerant microorganisms [Azolla filiculoides L. jako źródło metalo-tolerancyjnych mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds [Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Radosław Mencfel
Dirc Potter, the 'Dutch Ovid' and His Der minnen loep (The Course of Love) [Dir Potter, 'holenderski Owidius', i jego Der minnen loep (Kurs miłości)]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
“Beyde borghers, beyde leken, en van al de rest ghelijck, buyten geus en catholijck”. Het beeld van omgangsoecumeniciteit in de Roomsche reijs en Extractum katholicum van Joannes Stalpart van der Wiele ["Obaj mieszczanie, obaj świeccy, a poza tym bez różnicy, choć jeden to gez, a drugi - katolik". Obraz ekumenizmu kontaktów codziennych w "Podróży do Rzymu" i "Ekstrakcie katolickim" ks. Jana Stalparta van der Wiele]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Sprawozdanie z 55. Sympozjum Wykładowców Liturgiki (Nowe Opole, 10-12 września 2019 r.)
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2020
Ks. dr Andrzej Megger
E se Osea non fosse esistito davvero...? Il neostoricismo negli studi biblici contemporanei - prospettive e inquietudini [A gdyby Ozeasz nie istniał naprawdę...? Nowy historycyzm we współczesnej biblistyce - perspektywy i obawy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 36249 zweryfikowanych pozycji.