Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Absolwenci i przyjaciele WPPKiA
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
"My łatwo znajdziemy wspólny język". Michał Łesiów i Taras Franko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
Od bożków do celebrytów czyli idol w kulturze. Ogólnopolska konferencja naukowa "Idol w kulturze" KUL, Lublin, 12 V 2016
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Louis Couperus. Spisovatel gentleman [Louis Couperus. Pisarz dżentelmen]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Louis Couperus. Spisovatel gentleman [Louis Couperus. Pisarz dżentelmen]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
mgr Bas Hamers
"Krasnoludków światek żwawy..." - zapomniana twórczość Fryderyki Lazarusówny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
The cognitive value of contradictions—Revision [Powtórne spojrzenie na poznawczą wartość sprzeczności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Joanna Teske
Piernik z "Klątwy", wiatrak z Hajnówki, czyli co ma...
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2017
dr hab. Lech Giemza
Christian Alterglobalization in the Ecumenical Documents of the World Council of Churches [Chrześcijańska alterglobalizacja w ekumenicznych dokumentach Światowej Rady Kościołów]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Nauki teologiczneSocjologia
dr hab. Piotr Kopiec
Muzyk – twórca artystycznego wykonania czy wykonawca usługi?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Wojciech Wytrążek
Kultura masowa w rosyjskiej myśli teoretycznej. Od formalizmu do semiotyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Pajdeja
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
mgr Łukasz Maślanka
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego wojeództwa świętokrzyskiego - wstępne wyniki badań empirycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Finanse
dr Piotr Sołtyk
SAMOTNE MACIERZYŃSTWO A RYNEK PRACY – POTRZEBY, OCZEKIWANIA, WYZWANIA WOBEC LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityceNauki o polityce publicznejSocjologia
dr Agnieszka Zaborowska
Radość przebaczania
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
dr hab. Michał Wyrostkiewicz
Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Planowanie pastoralne w kontekście współczesnych wyzwań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologicznePedagogikaSocjologia
Ks. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel prof. KUL
Ideologia i program wychowawczy harcerstwa w Polsce przed i po II wojnie światowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Sabina Bober
Służba zagraniczna jako specyficzny rodzaj służby publicznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Dominik Tyrawa
Przysięga wojskowa jako element ciągłości państwa polskiego u progu Księstwa Warszawskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Socjologia
dr Małgorzata Szyszka
Zwischen 'Annäherung und Distanz'. Zur Rezeption Franz Fühmanns in Polen [Pomiędzy zbliżeniem a dystansem. Recepcja Franza Fühmanna w Polsce]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Ekologia przemienienia
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Gilbert Meilaender, Should We Live Forever? The Ethical Ambiguities of Aging, Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans 2013
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
James T. Bretzke, Handbook of Roman Catholic Moral Terms, Washington, DC: Georgetown University Press 2013
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Miejsce muzyki w liturgii. Muzyka “siostrą” liturgii?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Kompozycja i teoria muzyki
dr Miłosz Aleksandrowicz
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Christopher Kaczor, A Defense of Dignity: Creating Life, Destroying Life and Protecting the Rights of Conscience, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2012
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Deutsche rhetorizitätserzeugende Abtönungspartikeln und ihre polnischen Äquivalente [Niemieckie retoryczne partykuły modalne i ich polskie ekwiwalenty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27348 zweryfikowanych pozycji.