Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
»Ich weiß es nicht, ob die Utopie einer ›Literatur ohne Grenzen‹ möglich ist.« ["Nie wiem, czy jest możliwa utopia 'literatury bez granic'" ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Pamiętnik do nauki harmonii (1871) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania harmonii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz prof. KUL
Koniemłoty. Dzieje miejscowości i parafii. Księga kościoła parafialnego w Koniemłotach
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
historianauki o kulturze i religii
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
O poszukiwaniu skarbów inaczej.[rec. J. Krochmal. Skarby w archiwach zamknięte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Inspirujące podróże do Warszawy. Kazimierza Wiszniewskiego zwiedzanie muzeów, wystaw i pracowni innych artystów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Martin Kirschner/Isabelle Stauffer/Alexis Fritz (Hg.), unter Mitarbeit von Nadin Burkhardt und Thomas Pittrof,Transformationen in Zeiten religiöser und gesellschaftlicher Umbrüche. Dieselbe Welt und doch alles anders, Baden- Baden, Nomos, 2022, 424 S., ISBN 978-3-8487-8496-7. [Martin Kirschner/Isabelle Stauffer/Alexis Fritz (Hg.), unter Mitarbeit von Nadin Burkhardt und Thomas Pittrof, Transformationen in Zeiten religiöser und gesellschaftlicher Umbrüche. Dieselbe Welt und doch alles anders, Baden- Baden, Nomos, 2022, 424 S., ISBN 978-3-8487-8496-7.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
Przesłanie papieża Franciszka do młodych ze spotkania w Lizbonie 2023
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
Nauczyciele religii katolickiej wobec wyobrażeń dorosłości dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Ks. Wojciech Góralski, Simulatae nuptiae nullius momenti sunt (D. 23, 2,30). Symulacja zgody małżeńskiej w najnowszym orzecznictwie Roty Rzymskiej na przykładzie wybranych wyroków (2014-2021)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Lenitas biskupa Samuela Maciejowskiego: mowa synodalna (9 grudnia 1549 roku) Marcina Kromera
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
The Baltic Experience in Countering Contemporary Russian Disinformation [Doświadczenia państw bałtyckich w przeciwdziałaniu współczesnej rosyjskiej propagandzie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Od kapłaństwa Starego Testamentu do Chrystusowego kapłaństwa w Kościele
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Borto
Wszechmogący czyli jaki?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Poświęcona Bogu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Teoria dialogu ekumenicznego o zagadnieniach moralnych w pracach komisji "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Cyril and Methodius as Precursors of the ‘Rus’ World’: The Image of the Solun Brothers and Russian Imperialism [Cyryl i Metody jako prekursorzy „ruskiego świata": obraz Braci Sołuńskich i rosyjskiego imperializmu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Emotion Regulation in the Teaching of the Catholic Church [Regulacja emocji w świetle nauczania Kościoła katolickiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Norwidowskie tropy w prasie Polonii amerykańskiej przełomu XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr Daniel Kiper
A structural approach to short diphthongs [A stuctural approach to short diphthongs]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Karolina Hosang
Polish Return Migration after Brexit: A Sociological Forecast [Polska migracja powrotna po Brexicie. Prognoza socjologiczna]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wodawski
Przyjaźń Brata Kaliksta z artystami (II)
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2023
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Ś.P. Edward Ferenc
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2023
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Chcę żyć z Jezusem. Poradnik metodyczny dla IV klasy szkoły podstawowej
Podręcznik szkolny
Rok: 2023
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Chcę żyć z Jezusem. Karty pracy dla IV klasy szkoły podstawowej
Podręcznik szkolny
Rok: 2023
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Chcę żyć z Jezusem. Podręcznik dla IV klasy szkoły podstawowej
Podręcznik szkolny
Rok: 2023
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Pielgrzymka maturzystów
Hasło w leksykonie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Titus Brandsma in het Engels voor een internationaal publiek: The Collected Works (eerste en tweede deel) [Tytus Brandsma po angielsku dla odbiorcy międzynarodowego: The Collected Works (część I i II) ]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski
The Role of Religion in the Family Life of People with Disabilities: A Legal and Social Study [Rola religii w życiu rodzinnym osób niepełnosprawnych. Studium prawno-społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinieprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Polish Return Migration after Brexit. A Sociological Forecast
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 43696 zweryfikowanych pozycji.