Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Nowości wydawnicze polskich kanonistów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Włocławek, 6 września 2016 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Potrzeba rozeznawania pokus
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Unieważnienie małżeństwa w prawie polskim a deklaracja nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym - studium porównawcze
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Muzyk – artysta czy usługodawca? Wykonanie utworu muzycznego w kontekście prawnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o sztucePrawo
dr hab. Wojciech Wytrążek
Istota i cechy miłości małżeńskiej i rodzinnej w świetle Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Podróż do świętego czasu Sądnego Dnia według Adolfa Rudnickiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Jelle Stegeman, Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800. Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute [Jelle Stegeman, Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800. Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Bij wijze van voorwoord [Tytułem wstępu]
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2017
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Middles in English and Polish [Struktury medialne w angielskim i polskim]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Anna Malicka-Kleparska prof. KUL
Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego – wczoraj i dziś
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Błędny czytelnik i literatura
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Polish specificational clauses are inverse predicational clauses [Polskie zdania specyfikujące są odwróconymi zdaniami predykatywnymi]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Watykańskie instytucje finansowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Od Redaktora Naczelnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
The Case of Kaas. The Reception of Elsschot's Work in the Czech Language [Kazus Kaas. Recepcja pracy Elsschota w języku czeskim]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Czas ziemski i czas metafizyczny w „Marchołcie” Jana Kasprowicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka
Polska recepcja dramatów historycznych Augusta Strindberga
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoSztuki teatralne
dr hab. Anna Podstawka
Rodzina w wyobrażeniach dzieci z Centrum Interwencji Kryzysowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
Ks. dr Marek Jeziorański
Nieromantyczny dramat o romantyzmie. "Noce narodowe" Romana Brandstaettera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
"Bracia! Ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie..." - postulatywny charakter twórczości Malwiny Meyersonowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Dreigt werkelijk het einde van het Nederlands? Een discussiestuk [Grozi naprawdę koniec języka niderlandzkiego? dokument do dyskusji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Zagadnienia bytowe duchowieństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego oraz w statutach Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez Kościół katolicki w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27151 zweryfikowanych pozycji.