Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Biblijna i/a modernistyczna koncepcja człowieka w dramacie młodopolskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Konferencja in memoriam Zyta Gilowska
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Machiavelli redivivus i Wielki Brat znów w folwarku – studium o kilku końcach niewinności w polskiej demokracji najnowszych czasów z perspektywy ‘obywatela 0’
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Krzysztof Jaskuła
Głos wewnętrzny nowego cżłowieka. Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk i Ćwiczenia duchowne Przemysława Dakowicza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Marek Słomka
Dyspozycje podmiotowe studentek sprzyjające podejmowaniu zachowań zdrowotnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Rodzina – tu powstaje człowiek: w trosce o życie powstające w rodzinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Rola obrazu w dydaktyce przekładu filmowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Wychowanie do patriotyzmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Ku pokrzepieniu serc. Motywy patriotyczne w malarstwie polskim XIX i XX w.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia sztuki
Ks. dr Janusz Moryc
Recenzja książki: ks. A. Jasnos, Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Smutnoje wriemia w Rossijskom carstwie i Riecz Pospolita [Смутное время в Российском царстве и Речь Посполитaя] [Smuta w Carstwie Moskiewskim i Rzeczpospolita]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Wielikoje kniażestwo Moskowskoje i Wielikoje kniażestwo Litowskoje do Liwonskoj wojny [Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское до Ливонской войны] [Wielskie Księstwo Moskiewskie i Wielkie Księstwo Litewskie do wojny o Inflanty]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
„Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…” – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
Портрет Шолом-Алейхема в польско-еврейской прессе [Portret Szolem-Alejchema w prasie polsko-żydowskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Symetria i entropia. Zarys antropologii "Sonetów krymskich"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Seweryn
Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
Religijność a komunikacja w małżeństwie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Zastaw. Komentarz do Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Jacek Widło prof. KUL
Idea opieki a wychowanie na ziemiach polskich do końca XIX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
The Imagined Communities of Heretics: Constructing the Identity of the Religious Enemy in the Late Middle Ages [Wyobrażone wspólnoty heretyków: budowanie tożsamości wroga religijnego w późnym średniowieczu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Odpis podatkowy „1%” jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – retrospekcja i projekcja poziomu zaangażowania społecznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Kreacja przedsiębiorczości zależnej od funduszy publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Metody dialogów doktrynalnych: czas na zmianę?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Zmiany w ustroju politycznym Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Grzegorz Ronek
Broń jądrowa w strategii bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwie
dr Grzegorz Ronek
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Rosji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwie
dr Grzegorz Ronek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29376 zweryfikowanych pozycji.