Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Neuromarketing: teorie i badania
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2019
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Una nuova accezione del verbo עבר in Os 10,11bc [Nowe znaczenie czasownika עבר w Os 10,11bc]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Socjalizacja dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
W poprzek etykom zmilitaryzowanych kolektywów. Lewica laicka a literatura
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
O patriotyzmu do utopijnej societatis amicorum
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Żytomirski (Zytomirski) Szmuel
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Wieniawscy
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Zajdenman Mojżesz Fabiasz (Fabian) Mieczysław
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Płotkin Nison
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Honig Józef
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Halbersztadt Szloma
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Cynberg Jakub (Jankiel) Chaim
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Meyerson (Meyersohn) Malwina (Małka)
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Emancypayjny projekt Malwiny Meyersonowej. Wokół recepcji dwóch powieści
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
The Venice of Bieńkowska, the Venice of Bolewski – on two essays about the city [Wenecja Bieńkowskiej, Wenecja Bolewskiego - dwa eseje o mieście]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza
Biurokracja i biurokraci w radzieckiej komedii filmowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Marcin Cybulski
Marka (osobista) jako wartość w dyskursie marketingu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Pałac czy dwór? Na Czechowie czy na Czechówce? Glossa do rozważań o krajobrazie kulturowym północno-zachodniej części historycznego Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
RECENZJA KSIĄŻKI KAZIMIERZA ŚWIRYDOWICZA PODSTAWY TEORII ZNAKU IKONICZNEGO
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
mgr Nastazja Stoch
"Культура - дух свободы". К вопросу ценностей в литературной критике Зинаиды Гиппиус ["Kultura - duch wolności". O problemie wartości w krytyce literackiej Zinaidy Gippius]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Bóg jako primum cognitum – dyskusje i kontrowersje (bł. Duns Szkot, Henryk z Gandawy, św. Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura, Mikołaj z Kuzy)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Subiektywna ocena stanu zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Choroby dermatologiczne jako czynniki ryzyka zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Nowy podręcznik do nauki składni nowotestamentowej greki. Analiza merytoryczno-dydaktyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Problem odpowiedzialności za przypadkowe skutki działania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Anna Krajewska
Błogosławieństwa jako droga świętości według papieża Franciszka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego. Badania pielęgniarek psychiatrycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Termin σήμερον („dziś”) w dziele Łukaszowym. Zarys współczesnych badań.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Geopolityka Trójmorza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
The Relationship Between Mindfulness, Cognitive Intrusions, and Recollection: An ERP study [Związek pomiędzy uważnością, intruzjami poznawczymi i przypominaniem: badanie ERP]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Paweł Stróżak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34135 zweryfikowanych pozycji.