Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
De paradoxale strijd van Esperanto voor tolerantie [Paradoksalna walka Esperanto o tolerancję ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Jan Fabry
Qumran Manuscripts Seventy Years Later [Manuskrypty z Qumran siedemdziesiąt lat później]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Franquismo y Falange: ¿un régimen político de partido único? [Frankizm i Falanga. Reżim polityczny jedynej partii? ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Cezary Taracha
Ojcowie Kościoła o tożsamości teologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Prace naukowe napisane pod kierownictwem Ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyski
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historia
dr Grzegorz Misiura
Uniwersytet we wspomnieniach jego absolwentki
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Zbiory mikrofilmowe Ośrodka ABMK
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr Artur Hamryszczak
Drapieżna "nauka"
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Personalizm podstawą medycyny spersonalizowanej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Medycyna personalizowana – medycyną skoncentrowaną na osobie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Simultaneous Quantification of Selected Kynurenines Analyzed by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in Medium Collected from Cancer Cell Cultures [Jednoczesne oznaczanie wybranych kinurenin za pomocą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas w medium zebranym z hodowli komórek nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Ilona Sadok
Concerning the Dialectical Criticism of Religion [O dialektycznej krytyce religii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Bartłomiej Krzos
Procesualność w tekście homilii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Klagelied und Aufschrei. Zum Problem des polnischen Antisemitismus in Mordechai Zanins literarischer Reportage "Iber sztejn un sztok" (1952) [Lament i krzyk. Polski antysemityzm w reportażu literackim " Iber sztejn un sztok" (1952) Mordechaja Canina]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Stosowanie logiki w filozofii. O dyskusji między Stanisławem Kamińskim i Janem F. Drewnowskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms [Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Azolla filiculoides L. as a source of metal-tolerant microorganisms [Azolla filiculoides L. jako źródło metalo-tolerancyjnych mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds [Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Radosław Mencfel
“Beyde borghers, beyde leken, en van al de rest ghelijck, buyten geus en catholijck”. Het beeld van omgangsoecumeniciteit in de Roomsche reijs en Extractum katholicum van Joannes Stalpart van der Wiele ["Obaj mieszczanie, obaj świeccy, a poza tym bez różnicy, choć jeden to gez, a drugi - katolik". Obraz ekumenizmu kontaktów codziennych w "Podróży do Rzymu" i "Ekstrakcie katolickim" ks. Jana Stalparta van der Wiele]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
E se Osea non fosse esistito davvero...? Il neostoricismo negli studi biblici contemporanei - prospettive e inquietudini [A gdyby Ozeasz nie istniał naprawdę...? Nowy historycyzm we współczesnej biblistyce - perspektywy i obawy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Elements of the Mime in Horace’s Epode “Quid tibi vis, mulier” [Elementy mimu w epodzie Horacego "Quid tibi vis, mulier"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
The Pillars of the First Temple (1 Kgs 7,15-22). A Study from Ancient Near Eastern, Biblical, Archaeological, and Iconographic Perspectives [Kolumny Pierwszej Świątyni (1 Krl 7,15-22). Studium z perspektywy storożytnego Bliskiego Wschodu, biblijnej, archeologicznej oraz ikonograficznej ]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. mgr Daniel Prokop
Życie duchowe Jacka Krawczyka (+1991)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
[Rec.:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 10(2019), ISSN 2083-0416, ss. 220
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Музейні заклади Люблінського католицького університету Івана Павла II вчора і сьогодні [Muzea Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wczoraj i dziś]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Glaube an Klimawandel: Metaphern im deutschen Diskurs über den Umweltschutz. Semantische Analyse des metaphorischen Frames [Wiara w zmianę klimatu. Metafory w niemieckim dyskursie o ochronie środowiska. Semantyczna analiza metaforycznej ramy konceptualnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
A Critical Edition and Philological Analysis of the Text of Isa 42:1–44:5 on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect of Coptic and the Greek Text of the Septuagint [Edycja krytyczna i analiza filologiczna tekstu Iz 42,1-44,5 na podstawie koptyjskiego rękopisu sa 52 (M 568), w świetle innych manuskryptów koptyjskich dialektu saidzkiego oraz greckiego tekstu Septuaginty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Bąk
Jak godnie celebrować Mszę świętą? Zasady i nieprawidłowości.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
Dojrzały owoc
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
The Cognitive Spirit and the Novelty of Paul’s Thought in Rom 8,5-6 [The Cognitive Spirit and the Novelty of Paul’s Thought in Rom 8,5-6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 36166 zweryfikowanych pozycji.