Proszę podać nazwisko pracownika:
Nazwisko:
Imię (opcjonalne):

System umożliwia wyszukanie informacji o prowadzących zajęcia dydaktyczne w roku akademickim: 2023/2024 lub o pracownikach administracji posiadających indywidualne strony WWW. Nie uwzględnione są osoby przebywające na urlopach oraz pracownicy naukowi nie prowadzący zajęć dydaktycznych.