dr hab. Dariusz Skórczewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • Prodziekan (od 2016-09-01)