dr hab. Dariusz Skórczewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Konsultacje - Semestr Letni 2019/2020

CZWARTEK