English version

Formularz do założenia konta
Dane personalne
RRRR-MM-DD
(Tylko cyfry bez liter)
Zewnętrzny adres e-mail
Podanie zewnętrznego adresu e-mail jest obowiązkowe ponieważ umożliwi
odzyskanie dostępu do konta w przypadku zapomnianego hasła.
Dane do konta
Bezpieczeństwo hasła:
Administratorem danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, al. Racławickie 14
 
 * Zapoznałem/am się z Regulaminem sieci komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, akceptuję jego treść
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 * Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o bieżącej działalności, ofercie edukacyjnej i akcjach promocyjnych prowadzonych
przez Uniwersytet za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na mój prywatny adres poczty elektronicznej.
 * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że
zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 • Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy dane są przetwarzane w celach marketingowych lub przekazywane innym administratorom danych.
 • Mam prawo do wycofania zgody na otrzymywanie przesyłek za pomoca poczty elektronicznej.

 • Aktualna wersja Regulaminu Sieci Komputerowej KUL: Pobierz PDF (116 KB)

  Klauzula informacyjna (PDF)

  W przypadku problemów technicznych z e-KUL, przed skorzystaniem z formularza kontaktowego należy przeczytać poniższe informacje:
  1. Konto w e-kul mogą założyć tylko aktualni studenci KUL oraz pracownicy posiadający ważną i podpisaną umowę z KUL (o pracę lub cywilnoprawną), doktoranci muszą mieć wprowadzone informacje dotyczące praktyki studenckiej (przez Dział Kształcenia)

  2. Studenci I roku mogą założyć konto dopiero przyznaniu numeru albumu (początek października). Numer albumu można sprawdzić po zalogowaniu do serwisu rekrutacyjnego https://rekrut.kul.lublin.pl
  3. e-KUL i rekrut.kul.lublin.pl to 2 odrębne serwisy (wymagają osobnych kont!)
  4. Proszę dobrze zastanowić się przed wybraniem nazwy użytkownika, ponieważ nie będzie później możliwości zmiany identyfikatora!

  5. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków (w tym przynajmniej 1 znak nie będący małą literą np. cyfra)

  6. Konto pocztowe jest ważne do 3 miesięcy po dacie ukończenia studiów (w przypadku studentów) oraz do 3 miesięcy od daty zakończenia umowy (w przypadku pracowników). Absolwenci KUL zachowują możliwość logowania do systemu e-KUL ale bez dostępu do poczty.

   

   

  Identyfikator nie może być:
  - obraźliwy dla innych osób, w szczególności ze względu na nawiązanie do ich rasy, religii, historii, narodowości;
  - wulgarny - bez względu na pochodzenie językowe i użytą formę słowa lub skrótu;
  - wprowadzający w błąd co do tożsamości użytkownika - nie może zawierać nazw lub oznaczeń kojarzonych z innymi osobami lub pełnionymi przez nie funkcjami.

   

   

  Najczęściej występujące problemy z kontem:
  1. nie pamiętam hasła - proszę skorzystać z opcji odzyskaj hasło
  2. nie pamiętam nazwy użytkownika - proszę spróbować założyć konto - system przypomni wtedy nazwę użytkownika.
  3. podczas zakładania konta występują błędy np. weryfikacji danych, lub brak aktywnego fakultetu - proszę dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzanych danych - system rozróżnia duże i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne (czyli zamiast wpisywać zolty należy wpisywać Żółty)

  a) Studenci proszeni są o kontakt z Dziekanatem w celu uzupełnienia lub korekty danych osobowych.
  b) Pracownicy proszeni są o kontakt z Działem Personalnym w celu uzupełnienia lub korekty danych osobowych

  4. Podczas zakładania konta proszę podawać tylko pierwsze imię!

  Po korekcie jakichkolwiek danych przez Dziekanat lub Dział Personalny lub po przyznaniu nowego numeru albumu należy odczekać ok. 24 godziny na synchronizację danych.

  W przypadku pozostałych problemów prosimy o dokładne przeczytanie informacji znajdujących się w pomocy.

  e-KUL nie jest systemem do rekrutacji! Kandydaci na studia proszeni są o korzystanie z serwisu https://rekrut.kul.lublin.pl