dr hab. Dariusz Skórczewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.