dr hab. Dariusz Skórczewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2013-10-16)
  • doktor (od 2001-03-14)
  • magister (od 1991-06-28)