dr hab. Ireneusz Piekarski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace magisterskie
 • Między prawdą a fałszem. Dzieje badań nad poezją Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i recepcją jego poezji

2019

Prace licencjackie
 • Narrator i narracja w tomie "Ogrody" Jarosława Iwaszkiewicza

2018

Prace licencjackie
 • Motyw Odrzucenia w "Dygocie" Jakuba Małeckiego

2015

Prace licencjackie
 • Literatura jako technologia. Mnemonika i memetyka w poetyce kognitywnej.
 • Flirt z postmodernizmem. O kompozycji "Ostatniego życzenia" Andrzeja Sapkowskiego

2013

Prace licencjackie
 • Kryptografia liryczna. Strategie "twórczego" czytania poezji współczesnej
 • "Ta dziwna instytucja..." Dereka Attridge'a rozumienie literatury.
 • Motywy żydowskie w twórczości Zbigniewa Herberta.

2012

Prace licencjackie
 • Topika żydowska w poezji Zbigniewa Herberta

2011

Prace licencjackie
 • Symbolika zła w twórczości Karola Ludwika Konińskiego - na przykładzie opowiadań.
 • Kreacja postaci w "Sodomie" Juliana Stryjkowskiego
 • Struktura opowiadań Brunona Schulza a struktura bajki magicznej.
 • Religijny wymiar drogi człowieka. Analiza i interpretacja tomiku "Marmur i róża" Jana Lechonia