dr hab. Ireneusz Piekarski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

 

Opis zajęć z poetyki i lista lektur

Opis zajęć z teorii literatury i lista lektur