dr hab. Ireneusz Piekarski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Letni 2019/2020

PONIEDZIAŁEK