dr hab. Ireneusz Piekarski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pismo świeckie. Northrop Frye o literaturze
 • Słuchanie literatury. O potrzebie naiwności i empatii w wieku świeckim. Z Thomasem Pavlem rozmawiają Ireneusz Piekarski i Łukasz Tischner
 • Wiara w świecie opcji. Z Hansem Joasem rozmawiają Ireneusz Piekarski i Łukasz Tischner
 • Acher znaczy Inny. Twórczość Juliana Stryjkowskiego wobec religii

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • 70 lat Katedry Teorii i Antropologii Literatury KUL
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Zbigniew Herbert, Julian Stryjkowski/ Korespondencja
  [w:] Twórczość
 • "Z tej samej prowincji". O przyjaźni Juliana Stryjkowskiego i Zbigniewa Herberta: trzy uwagi
  [w:] Twórczość

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Słuchanie literatury. O potrzebie naiwności i empatii w wieku świeckim. Z Thomasem Pavlem rozmawiają Ireneusz Piekarski i Łukasz Tischner

2019


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Stryjkowski – Korespondencja
  [w:] Twórczość
 • „W znaku zgody i niezgody". Meandry przyjaźni Jarosława Iwaszkiewicza i Juliana Stryjkowskiego
  [w:] Twórczość

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Księga wejścia. Przyczynek do opisu dwóch Schulzowskich ekslibrisów i jednego rysunku

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Nota edytora
  [w:] ZL Zeszyty Literackie
 • Listy Jarosław Iwaszkiewicz / Julian Stryjkowski
  [w:] ZL Zeszyty Literackie

Hasło słownikowe

 • Kryptonim

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kryptonimiczne „close reading"

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Strategie lektury podejrzliwej

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Hebrajska proza w żydowskiej prasie polskojęzycznej: 1861-1939. (Wstępne rozpoznanie i bibliografia utworów)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O ekslibrisach Brunona Schulza
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Interpretacja jako kryptonimia, czyli Nicolasa Abrahama i Marii Torok czytanie zakrzywione
  [w:] Teksty Drugie

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Flowers Have No Names
  [Kwiaty nie mają nazw]
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Long Path to Becoming a Writer: Julian Stryjkowski as Translator and Reviewer
  [Długa droga do zostania pisarzem. Julian Stryjkowski jako tłumacz i recenzent]
  [w:] Polin

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Hermeneutyczną ścieżką (wiary). Kerygmat w literaturze i badaniach literackich

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Proza hebrajska w polskich tłumaczeniach. Uwagi i sprostowanie
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • In the Interstices of Languages and Cultures. Julian Stryjkowski – a Polish Writer of Jewish Origin
  [W szczelinach języków i kultur. Julian Stryjkowski - polski pisarz żydowskiego pochodzenia]
  [w:] Colloquia Humanistica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Między retoryką a poezją. Northropa Frye'a rozumienie kerygmatu
 • Interpretacja kerygmatyczna a tradycje i perspektywy badań literackich

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Interpretacja kerygmatyczna : doświadczenia, re-wizje, perspektywy

2013


Hasło encyklopedyczne

 • Stryjkowski Julian

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Interpretując znaki, interpretując dusze...

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Od haskali do Zagłady. Czy proza hebrajskiego odrodzenia narodowego istnieje w polskim przekładzie? Komunikat o stanie wiedzy
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Narcyzm, anagram, sygnatura. Uwagi o pewnej obsesji (i literaturze)

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Norman Holland, Umysł i książka. Uważne spojrzenie na psychoanalityczne badania literackie

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Robert Alter, Wynalezienie prozy hebrajskiej
  [w:] Midrasz 2012, nr 6

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Re-wizje Boga. Szkic o twórczości Juliana Stryjkowskiego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wstęp

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Derek Attridge, Jednostkowość literatury
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Prawda w literaturze

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Fałszywy mesjasz. O jednym toposie żydowskim w twórczości Juliana Stryjkowskiego
  [w:] Pamiętnik Literacki

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dialog żydowsko-polski?

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • „Znaleźć swoją formułę wierności..." Juliana Stryjkowskiego zmagania z tożsamością
  [w:] Podteksty (ISSN: 1895-4901)

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Agroid i Birobidżan
  [w:] Studia Judaica. Półrocznik
 • „Czerwony" reporter i publicysta „wolnej" Polski. Julian Stryjkowski: epizod lwowsko-moskiewski i jego warszawskie reperkusje
  [w:] Pamiętnik Literacki
 • Stanisław Salzman - gawęda tragiczna. Lwowski esej środowiskowy
  [w:] Teksty Drugie
 • O debiutach Juliana Stryjkowskiego
  [w:] Twórczość

2006

 • „Chwilowy" tłumacz i recenzent – Julian Stryjkowski
  [w:] Pamiętnik Literacki
 • Zanim rozległy się „Głosy w ciemności” : albo o relacjach między tekstami jednego autora : czyli tam i z powrotem
  [w:] Teksty Drugie

 • 2005

 • Imię cudze, imię własne... Dociekania genealogiczno-antroponimiczne w stulecie urodzin Juliana Stryjkowskiego
  [w:] Ruch Literacki

 • Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Pochwała wagarów. Kim był H. Dejczer?
   [w:] Scriptores Scholarum

  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku
   [w:] Przekładaniec. A Journal of Translation Studies
  • Szatan, Bóg i Mesjasz. O „Sarnie” Juliana Stryjkowskiego
   [w:] Pamiętnik Literacki

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Gorzka pigułka Northropa Frye'a

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Bruno Schulz w salonie luster
   [w:] Teksty Drugie

  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury
   [w:] Teksty Drugie