Kazimierz Święs

Ks. dr hab. Kazimierz Święs

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje:

Proszę wcześniej zawiadowić telefonicznie 601 172 767 lub mail: kswies@kul.pl