Kazimierz Święs

Ks. dr hab. Kazimierz Święs

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • Kierownik Katedry (od 2011-10-01 do 2014-06-10)
  • Dyrektor Konwiktu (od 2011-10-01 do 2012-10-31)
  • Zastępca Dyrektora Konwiktu (od 2000-03-01 do 2011-09-30)