Kazimierz Święs

Ks. dr hab. Kazimierz Święs

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Relacja między pracą a kapitałem w społecznym nauczaniu Kościoła. Wprowadzenie do problematyki
  [w:] Kościół i Prawo

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Pedagogiczno-społeczne implikacje w myśli Benedykta XVI. Recenzja książki
  [w:] Roczniki Teologiczne

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uwarunkowania duszpasterstwa parafialnego w Polsce na początku XXI wieku
  [w:] Teologia i Człowiek

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Aktualność myśli św. Augustyna dla współczesnej nauki społecznej Kościoła

Recenzja książki naukowej

 • Ku pełni życia. Pedagogiczno-społeczne implikacje w myśli Benedykta XVI

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polskojęzyczne duszpasterstwo w Niemczech. Aktualne uwarunkowania i inicjatywy
  [w:] Studia Polonijne
 • The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change
  [Moralny wymiar religijności Polaków w dobie transformacji systemowej]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Religijno-moralny portret młodzieży polskiej i jego pastoralne implikacje
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Sociological Fundations of Catholic Family Ministry
  [Socjologiczne podstawy katolickiego duszpasterstwa rodzin]

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Wierny ideałom wspólnoty

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Niewierzący i obojętni religijnie w świetle badań socjologicznych
 • Aktualne uwarunkowania duszpasterstwa parafialnego w Polsce
 • Budowanie więzi młodych z parafią
 • Religijność środowiska wiejskiego jako wyzwanie duszpasterskie

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prozesse der noch vorhandenen Kirchenbindung. Die religiöse und moralische Situation der polnischen Jugend
  [Procesy trwającej jeszcze więzi z Kościołem. Sytuacja religijna i moralna młodziezy polskiej]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Social Dimension of Christian Mercy
  [Społeczny wymiar chrześcijańskiego miłosierdzia]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Społeczno-religijne uwarunkowania duszpasterstwa rodzin

2015

 • Socjologia nawrócenia
 • Religijny i społeczno-kulturowy obraz polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech. Refleksja socjologiczno-pastoralna w 70. rocznicę PMK.

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Recenzent

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Jana Pawła II spojrzenie na pracę
   [w:] Verbum Vitae
  • Obraz współczesnej młodzieży w Polsce
   [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
  • Postawy młodzieży wobec Kościoła, jako wyzwanie dla katechezy
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Młodzież wobec wartości prorodzinnych

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Obraz współczesnej młodzieży w Polsce

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Podstawy socjologiczne duszpasterstwa rodzin
  • Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako zagrożenie dla wiary
  • Rola socjologii w badaniach teologiczno-pastoralnych Ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego
  • Socjologia religii w ujęciu Ks. Biskupa prof. Kazimierza Ryczana

  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

  • Kondycja religijno-moralna młodzieży. Stan obecny i perspektywy na przyszłość

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako zagrożenie dla wiary
  • Aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce
  • Społeczny i kulturowy kontekst duszpasterstwa w Polsce

  2012


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Teza sekularyzacyjna w opisie przemian religijności

  Hasło encyklopedyczne

  • Prześladowanie

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Przynależność do parafii w świetle badań socjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem diecezji tarnowskiej
   [w:] Currenda

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Socjologia religii w ujęciu Biskupa Kazimierza Ryczana

  2011


  Książka naukowa recenzowana

  • Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej

  Hasło encyklopedyczne

  • Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe

  Recenzja książki naukowej

  • Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej

  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Religijna socjalizacja młodzieży
   [w:] Roczniki Teologiczne