Anna Sadowska

dr Anna Sadowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Academia 

 

  

My academic career:

 

  • MA in Audiovisual Translation, 2010, Roehampton University, London.

 

  • MA in English Studies (Linguistics), 2000, KUL.