Anna Sadowska

dr Anna Sadowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Udostępnianie kultury osobom niepełnosprawnym - potencjał spektaklu teatralnego w wykonaniu osób z dysfunkcją wzroku
  [w:] Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Zasady tworzenia audiodeskrypcji - warsztaty

Udział w festiwalu nauki

 • Exceptional English S01E01 - How to understand and use English tenses.

2021


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Audiodeskrypcja w muzeach i w galeriach sztuki

2020


Recenzja artykułu naukowego

 • Haiku o przestrzeni: audiodeskrypcja jako narzędzie opisu architektury i jej otoczenia
 • Dlaczego audiodeskrypcja nie jest opisem? Próba odpowiedzi na przykładzie tekstu z podręcznika "Posłuchać obrazów"
 • Bydgoska praktyka audiodeskrypcji - rozwój, inicjatywy, dostępność
 • Audiodeskrypcja narzędziem zwiększającym dostępność przestrzeni społeczno-kulturowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Audiodeskrypcja a wyobrażenia surogatowe w procesie edukacji
 • Studenci z niepelnosprawnościami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - od wsparcia do pełnego włączenia w życie akademickie
 • Opowieść o Ślepcach. Pomiędzy audiodeskrypcją a ekfrazą, opisem a narracją, zapisem a relifem
 • Audiodeskrypcja - co to jest?
 • Wyciszyć emocje...Pejzaż Eugena Brachta w przekładzie na słowo
 • "Tkanina poezji odsyła do malarstwa". O związku audiodeskrypcji z kategorią Stimmung oraz poetycką ekfrazą.
 • Zdania bez świateł i kolorów
 • "Oko i ucho". Znaczenie zmysłów w komunikacji audiowizualnej. Kilka myśli na marginesie filmu "The Eye and the Ear" Franciszki i Stefana Themersonów
 • Możliwości czytelnicze niewidomych i słabowidzących w dobie cyfryzacji
 • Audiodeskrypcja w edukacji inkluzywnej uczniów z niepełnosprawnością wzroku

2019


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Uwzględnianie w audiodeskrypcji języka filmu - standardy a preferencje odbiorców

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Sposoby opisywania emocji w filmach z audiodeskrypcją dla niewidomych i słabowidzących - standardy a preferencje odbiorców

2018

 • Nauczyciel akademicki wobec studenta niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych studentów KUL

 • Udział w festiwalu nauki

  • Audiodeskrypcja dla niewidomych, czyli w jaki sposób niepełnosprawność może zainspirować naukę

  2017


  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Auteur and creative audio description - the study of audience preferences in Quentin Tarantino's "Django Unchained"
   [Audiodeskrypcja autorska i kreatywna - badanie preferencji strategii opisu wśród publiczności z zaburzeniem wzroku na podstawie "Django" Quentina Tarantino]
  • Selected strategies in audio description - a reception study on user preferences
   [Wybrane strategie w audiodeskrypcji - badanie preferencji odbiorców.]
  • The language of Audio Description - the user preferences of selected strategies
   [Język audiodeskrypcji - wybrane strategie w ocenie odbiorców]

  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Udostępnianie kultury poprzez współuczestnictwo i uzależnienie

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Warsztaty z audiodeskrypcji do filmu

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Learning English vocabulary from film audio description: a case of Polish sighted students.
   [Audiodeskrypcja w nauczaniu słownictwa angielskiego w przypadku ucznia widzącego. ]
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Audio Description for Press Illustrations for Young Readers by Young Volunteers
   [Szkolne grupy wolontariatu na rzecz młodzieży niewidomej i słabowidzącej]

  Artykuł w czasopiśmie

  • Wolontariat w Namibii
   [w:] Głos Afryki

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Challenging Ideas and Innovative Approaches in Applied Linguistics
   [Nowe koncepcje i innowacyjne rozwiązania w lingwistyce stosowanej]

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • The didactic potential of audio description in second language learning
   [Zastosowanie audiodeskrypcji w nauczaniu języka angielskiego.]

  2015


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Audiodescription - kid's stuff

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Learning English vocabulary from film audio description - a case of Polish sighted students

  Udział w konferencji krajowej

  • 2nd IATEFL ESP SIG Conference

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Audiodeskrypcja do ilustracji w prasie – wskazówki dla trenerów szkolących audiodeskryptorów
   [w:] Przekładaniec

  Tłumaczenie audiowizualne

  • "Młyn i krzyż"

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • LingBaW 2014 - Linguistics Beyond and Within 2014

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Audio Description - a text that helps to see.

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Teaching Audiovisual Translation (AVT) – challenges and rewards.
   [Teaching Audiovisual Translation (AVT) – challenges and rewards.]

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Audiodeskrypcja - udostępnianie filmów osobom niewidomym i słabowidzącym.
  • The Scope and Status of Audiovisual Translation
   [Zakres tłumaczeń audiowizualnych i ich pozycja wśród nauk. ]

  Udział w konferencji

  • Young Linguists' Seminar I: Recent Developments in translation studies.
  • Konferencja podsumowująca projekt "Szkolne grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych" realizowanego przez Stowarzyszenie "De Facto".
  • "Texts" Literature Conference
   ["Texts" Konferencja Literaturoznawcza]

  Udział w festiwalu nauki

  • Audiodeskrypcja – okno na świat dla niewidomych

  2013


  Tłumaczenie audiowizualne

  • Napisy do filmów dla osób z dysfunkcją słuchu dla 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Human Watch Docs 2013, Prawa człowieka w filmie"
  • Konsultacje do audiodeskrypcji do filmu "Woda dla słoni"

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Audio Description for the Press in Poland
   [Audiodeskrypcja do ilustracji w prasie.]

  Stypendium finansowane z innych środków

  • Friends of KUL scholarship in London in summer 2012/2013
   [Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londnie w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2012/2013]

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Wystawa "Bliżej Afryki"
  • Audiodeskrypcja do ilustracji w czasopisamach dla młodzieży
  • Audiodeskrypcja w czasopismach dla młodzieży

  2012


  Tłumaczenie audiowizualne

  • "Pan od muzyki"
  • "Król Lew"
  • Kolekcja stała Galerii Labirynt
  • Audiodeskrypcja dla Kiosku z prasą dla niewidomych
  • Audiodeskrypcja dla "Poznaj Świat"
  • "Auta"
  • Napisy do filmów dla osób z dysfunkcją słuchu dla Festiwalu Praw Człowieka, Human Watch Docs 2012

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • „Audiodeskrypcja"

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Pierwsze spotkanie z cyklu Forum Kultury bez Barier

  Zastosowanie nowej procedury postępowania

  • Szkolenie z zakresu audiodeskrypcji do ilustracji w prasie
  • Szkolenie z zakresu audiodeskrypcji do ilustracji w prasie

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Forum Kultury bez Barier

  Udział w festiwalu nauki

  • IX Lubelski Festiwal Nauki "Nauka - wiedza - mądrość"

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Warsztaty dla gimnazjalistów "Audiodeskrypcja do ilustracji w prasie"
  • Audiodeskrypcja w czasopismach dla młodzieży

  2011


  Tłumaczenie audiowizualne

  • Audiodeskrypcja dla Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Human Watch Docs 2011. Prawa człowieka w filmie"

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • 3rd Advanced Research Seminar on Audio Description
   [3rd Advanced Research Seminar on Audio Descripion]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • "Audiodeskrypcja w Wielkiej Brytanii - dostępność kultury i sztuki dla osób z dysfunkcją wzroku"

  Udział w konferencji krajowej

  • Points of View in Language and Culture: Audiovisual Translation

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • I Lubelskie Dni Osób Niewidomych i Słabowidzących

  Opracowanie nowej procedury postępowania

  • Opracowanie szkoleń z zakresu audiodeskrypcji do ilustracji w prasie

  Zastosowanie nowej procedury postępowania

  • Szkolenie z zakresu audiodeskrypcji do ilustracji w prasie

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Warsztaty dla studentów "Audiodeskrypcja w prasie"
  • Wykłady i ćwiczenia "Audiodeskrypcja w sztuce"
  • Warsztaty dla studentów "Audiodeskrypcja - usłyszeć obraz, przeczytać dźwięk"

  2010


  Udział w festiwalu nauki

  • VII Lubelski Festiwal Nauki "Nauka przygodą życia"