dr hab. Marcin Polkowski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Niderlandzkiej

Stanowisko: Profesor KUL

Przydatne bazy danych dla studentów filologii niderlandzkiej piszących pracę licencjacką z literatury niderlandzkiej

 

Koninklijke Bibliotheek – Biblioteka Narodowa Niderlandów w Hadze

Delpher – cyfrowe archiwum książek, gazet i czasopism 

Geheugen van Nederland – “Pamięć Niderlandów” – cyfrowe archiwum źródeł ikonograficznych

BNTL – Bibliografie Nederlandse Taal- en Letterkunde – Bibliograficzna baza danych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa niderlandzkiego

DBNL – Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur – Cyfrowa biblioteka literatury niderlandzkiej

Atlas van Stolk – “Atlas van Stolka” – bogaty zbiór ikonografii ze zbiorów kolekcjonera Abrahama van Stolka (1814-1896)

Biografisch Portaal van Nederland – Cyfrowy słownik biograficzny

WNT – Woordenboek der Nederlandsche Taal – największy słownik języka niderlandzkiego, obecnie w wersji cyfrowej (tutaj też: słownik j. staroniderlandzkiego oraz j. średnioniderlandzkiego)

Van Dale Online – popularny słownik j. niderlandzkiego na stronie wydawnictwa leksykograficznego Van Dale 

Letterkundig Museum – Muzeum Literatury w Hadze

Dutch Love Emblems of the Seventeenth Century – Baza danych niderlandzkiej emblematyki miłosnej z XVII w.

CENETON – Census Nederlands Toneel – Bibliografia dramatu niderlandzkiego do 1803 r. (niekiedy są tu też pełne teksty utworów)

Heinsius-collectie – baza danych literatury nowołacińskiej z Niderlandów 

Desiderius Erasmus – bibliograficzna baza danych (również dawniejsze przekłady niderlandzkie dzieł Erazma)

Ursicula – cyfrowe skany starodruków z lejdejskiej Bibliotheca Thysiana

Neerlandistiek.nl – czasopismo cyfrowe poświęcone literaturze niderlandzkiej (do 2014 r.)

STCN – Short Title Catalogue of the Netherlands – bibliografia dawnej książki w Niderlandach (do 1800 r.)

Nederlandse Bibliografie – Bibliografia niderlandzka

Nederlandse Liederenbank – muzykologiczna baza danych poświęcona pieśni w dawnych Niderlandach

Vogala - nagrania tekstów literatury dawnej, zwł. średnioniderlandzkiej

Literatuurgeschiedenis.nl - zarys historii literatury niderlandzkiej  

 

 

 

 

 

 

Wybrane przedmioty: 

 

Kulturoznawstwo niderlandzkie (w j. wykładowym angielskim);

Literatura niderlandzka  (w j. angielskim);

Historia literatury niderlandzkiej od średniowiecza do współczesności (w j. niderlandzkim);

Seminarium literaturoznawcze (I i II poziom studiów);

Wykłady monograficzne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym (literatura i religia w Niderlandach; literackie obrazy miasta);

Wstęp do literaturoznawstwa.

 

 

 

Zapisz

Zapisz