dr hab. Marcin Polkowski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Niderlandzkiej

Stanowisko: Profesor KUL

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, w specjalności niderlandystyka i komparatystyka literacka, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11.09.2013, na podstawie monografii A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650), Lublin 2012.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Borowski (UJ); dr hab. Andrzej Budzisz, prof. KUL; dr hab. Andrzej Dąbrówka, prof. IBL PAN; prof. dr hab. Jerzy Koch (UAM).

 

Doktor w zakresie literaturoznawstwa – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, 5.07.2007. Rozprawa doktorska pt. Themes and Motifs of European Love Poetry in Sonnets from Pieter Corneliszoon Hooft's „Emblemata Amatoria” (1611). Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Borowski (UJ); Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Bela (UJ); prof. dr hab. Stefan Kiedroń (UWr).

 

Magister, filologia niderlandzka – Uniwersytet Warszawski, 2003 (dyplom z wyróżnieniem). Praca magisterska pt. Representations of Male and Female Protagonists in the Antwerps Liedboek (1544). Opiekunowie pracy: dr Dieuwke van der Poel (Universiteit Utrecht) oraz prof. dr hab. Stefan Kiedroń (UWr). 

 

Magister, filologia angielska – Uniwersytet Warszawski, 2001. Praca magisterska pt. Characters and the Setting in the Epic Poetry of John Keats. Opiekun pracy: prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska (UW).

 

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Niderlandystycznego (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek)

 

Strona prywatna: https://literaturaniderlandzka.wordpress.com/