dr Jolanta Sak-Wernicka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2006 - magister, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Angielskiej

2012 - doktor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Angielskiej