dr Jolanta Sak-Wernicka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Jolanta Sak-Wernicka
adiunkt - Katedra Językoznawstwa Stosowanego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jolanta.sak-wernicka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8548-5873