dr Jolanta Sak-Wernicka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Methodology for conducting linguistic research into visual impairment: Challenges and recommendations
  [Metotologia badań nad niepełnosprawnością wzrokową w obszrze jezykoznawstwa]
  [w:] Linguistics Beyond and Within (LingBaW)

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • wyjazd w celu prowadzenia zajęć na uniwersytecie Castilla-LaMancha w Hiszpanii
  [Erasmus + Staff Teaching Mobility, Universidad de Castilla-LaMancha, Spain]

2022


Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Lie Detection and Blindness: Research in Pandemic Times
  [Rozpoznawanie kłamstwa a niepełnosprawność wzrokowa: badanie w czasie pandemii]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Deixis, ambiguity and visual impairment
  [Dejktyczność, wieloznaczność i niepełnosprawność wzrokowa]

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Blind people's pragmatic abilities
  [Zdolności pragmatyczne osób niewidomych]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The Guru effect in blind people’s comprehension
  [Efekt guru w interpretacji wypowiedzi u osób niewidomych]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Differences in Recognition and Judgement of Negative Emotions between Blind and Sighted People
  [Różnice w rozpoznawaniu i ocenie negatywnych emocji między osobami widzącymii niewidomymi]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The impact of VI on the interpretation of deixis
  [Wpływ dysfunkcji wzroku na interpretację okazjonalności]

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Użycie teorii umysłu przez osoby niewidome podczas naturalnej komunikacji
  [Exploring Theory of Mind Use in Blind Adults During Natural Communication]
  [w:] JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

 • Pragmatyczne determinanty interpretacji wyrażeń deiktycznych a dysfunkcja wzroku

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Wpływ dysfunkcji wzroku na interpretację wyrażeń deiktycznych

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The effect of nonverbal cues on the interpretation of utterances by people with visual impairments
  [Wpływ informacji niewerbalnych na interpretację wypowiedzi u osób z dysfunkcją wzroku]
  [w:] JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS

Recenzja artykułu naukowego

 • Spójniki łączace w j. francuskim
  [-]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pragmatics, Modularity, Mind-reading and Visual Impairment
  [Pragmatyka, Moduarność, Teoria umysłu i Dysfunkcja wzroku]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pragmatics, Modularity and VI
  [Pragamtyka, Modularność, Dysfunkcja wzroku]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Pragmatics of humour
  [Pragmatyka humoru]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • stypendium na wyjazd zagraniczny w ramach Staff Teching Mobility Assignment

2013


Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Polska Muzyka. Polscy Kompozytorzy.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Are blind people mind blind? Experimental Investigations into the Effect of Visual Impairment on Mind-Reading Abilities
  [Are blind people mind-blind? Experimental Investigations into the Effect of Visual Impairment on Mind-Reading Abilities]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Wpływ ograniczenia percepcji wzrokowej na częstotliwość gestykulacji i efektywność komunikacji

Nagroda krajowa

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Gaps in blind learners’ knowledge – can Relevance Theory account for them?
  [Luki w wiedzy u dzieci niewidomych - czy teoria relewancji jest w stanie je wyjaśnić?]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Guru effect in blind people’s comprehension.
  [The Guru effect in blind people’s comprehension ]

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Interpretation and interpreting – how does it work in RT?
  [Interpretacja a tłumaczenia ustne ]
 • Context and humour: a comparative study of blind and sighted adults.
  [Kontekst i humor: badanie porównanwcze z udziałam osób widzacych i niewidomych]

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • POLISH MUSIC. POLISH COMPOSERS 1918-2009

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Context and humour: a comparative study of blind and sighted adults
  [Context and understanding: evidence from the blin]
 • Relevance-driven incoherence and ambiguity resolution: a comparative study of blind and sighted adults
  [ Relevance-driven incoherence and ambiguity resolution: a comparative study of blind and sighted adults ]

2009

 • Gaps in blind learner’s knowledge– can RT account for it?
 • Interpretation and interpreting – how does it work in RT?