Tomasz Nowicki

dr hab. Tomasz Nowicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Profesor KUL

  • Dyrektor Instytutu (od 2020-10-01)
  • Dyrektor Instytutu (od 2019-10-01 do 2020-09-30)
  • Dyrektor Instytutu (od 2016-09-01 do 2019-09-30)