Tomasz Nowicki

dr hab. Tomasz Nowicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Profesor KUL

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2021/2022

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CN-01910:00 - 10:50 T Archiwum i kancelaria w praktyce instytucji lokalnych i samorządowych (ćwiczenia terenowe) spec.archiwistyka) warsztaty
CN-11010:50 - 12:30 T konsultacje konsultacje
CN-10512:30 - 14:10 T Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa wykład
ŚRODA
GG-20910:50 - 11:40 T Szlachta Prus Królewskich - heraldyka, majątek, urzędy wykład
GG-20911:40 - 12:30 T Konserwacja i reprografia archiwaliów wykład
CN-01912:30 - 14:10 T Seminarium z historii nowożytnej seminarium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień