Tomasz Nowicki

dr hab. Tomasz Nowicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

PONIEDZIAŁEK