dr hab. Tomasz Nowicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.