dr hab. Tomasz Nowicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
GG-247 09:10 - 10:00 T Archiwum i kancelaria w praktyce instytucji lokalnych i samorządowych (ćwiczenia terenowe) (grupa 1) ćwiczenia
GG-247 10:00 - 10:50 T Archiwum i kancelaria w praktyce instytucji lokalnych i samorządowych (ćwiczenia terenowe) (grupa 2) ćwiczenia
GG-247 10:50 - 11:40 T Konserwacja i reprografia archiwaliów wykład
GG-247 11:40 - 12:30 T Szlachta Prus Królewskich - heraldyka, majątek, urzędy wykład
CN-110 12:30 - 14:10 T konsultacje konsultacje
CN-103 14:10 - 15:00 T Parafie w nowożytnej Polsce - ludzie, struktury, finanse wykład
ŚRODA
C-501 12:30 - 14:10 T Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa wykład
CZWARTEK
CN-105 17:30 - 19:10 T Metodyka opracowania współczesnej dokumentacji aktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) ćwiczenia

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień