Andrzej Gładysz

dr Andrzej Gładysz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2023

Prace licencjackie
 • Wpływ muzyki na odbiór filmu przez dzieci na przykładzie wybranych produkcji Walta Disneya
 • Funkcje muzyki w kinie akcji na przykładzie wybranych filmów o Jamesie Bondzie
 • Opera w Lublinie w II poł. XIX w. w świetle lokalnej prasy
 • Międzynarodowy Festiwal im. I.I. Sollertinskiego w Witebsku (1989-2022). Geneza, historia i rola kulturotwórcza
 • Hymny klubów piłkarskich polskiej Ekstraklasy (2008-2022). Studium historyczno-muzykologiczne

2022

Prace licencjackie
 • Dorobek naukowy wybranych absolwentów muzykologii KUL w latach 1960-1961
 • Królewska muzyka nadworna w dobie ostatnich Jagiellonów. Stan badań i postulaty badawcze
Prace magisterskie
 • Problematyka organologiczna na łamach serii wydawniczej "Organy na Śląsku" w latach 1984-2004

2021

Prace licencjackie
 • Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich w Filharmonii Lubelskiej w latach 2014-2019
Prace magisterskie
 • Psalmy w interpretacji Małgorzaty Hutek. Analiza historyczno-porównawcza
 • Człowiek w obliczu wojny i śmierci. Studium kultury muzycznej obozu Truppenübungsplatz Heidelager Pustków (1940-1944)
 • Życie muzyczne Lublina od powstania styczniowego do I Wojny Światowej. Studium na podstawie wybranych czasopism.

2020

Prace licencjackie
 • Orkiestra Wojskowa w Lublinie w latach 2000-2019. Działalność i repertuar.

2019

Prace magisterskie
 • Życie muzyczne w Litzmannstadt Ghetto (getto łódzkie ) w latach 1940-1944

2018

Prace licencjackie
 • Organy firmy Eduarda Hirnschrodta w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie (archidiecezja lubelska). Studium instrumentoznawcze.
 • Organy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białej Podlaskiej (diecezja siedlecka). Studium instrumentoznawcze.
 • Zabytkowe organy w kościele pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach (diecezja sandomierska). Studium instrumentoznawcze
 • Organy Stanisława Jagodzińskiego w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Woli Gułowskej (diecezja siedlecka). Studium historyczno-instrumentoznawcze
 • Organy w kościołach Świdnika. Studium instrumentoznawcze.
Prace magisterskie
 • Organy w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Przemyślu. Historia i stan obecny.

2017

Prace licencjackie
 • Socrealistyczne dzieła Tadeusza Paciorkiewicza z łódzkiego okresu działalności kompozytora (1949- 1959)
 • Pieśni wieźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku na podstawie literatury i zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku