Andrzej Gładysz

dr Andrzej Gładysz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje

 

 

studenci Muzykologii KUL

Katedra Instrumentologii C-1041

poniedziałek 10.50-12.20

 

studenci Instytutu Historii KUL

w umówionym uprzednio terminie

agladysz@kul.pl

 

Chór Akademicki KUL GG-06

w umówionym uprzednio terminie

agladysz@kul.pl