Andrzej Gładysz

dr Andrzej Gładysz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2024


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wybrane przykłady zwolnień i udziału nieletnich w kampaniach wojennych ostatnich Jagiellonów
  [w:] Wieki Stare i Nowe

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Solista podczas koncertu Chóru KUL we Wschowie

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Archiwum Państwowym w Wiedniu
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Państwowym w Wiedniu
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Państwowym w Wiedniu

2023


Książka naukowa recenzowana

 • Rejestr popisowy ciężkozbrojnych pocztów dworzan konnych króla Zygmunta I Starego z lat 1518-1525

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wyprawa odwetowa hetmana Mikołaja Kamienieckiego do Mołdawii w 1509 roku
  [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Звуки війни... Військові інструменталісти Речі Посполитої у другій половині XVI століття та їх роль
  [Dźwięki wojny... Instrumentaliści wojskowi Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wieku i ich rola]

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Solista w koncercie "Polska piosenka w historii. Historia Polski w piosenkach"
 • Solista i dyrygent w koncercie "Wątki narodowe w muzyce polskiego romantyzmu"
 • Solista i dyrygent w koncercie "Królowej Polski w hołdzie"
 • Solista podczas koncertu adwentowego Chóru Archikatedry Lubelskiej
 • Solista w koncercie "Po drugiej stronie Ojczyzny... wojenny dziennik emigranta"
 • Solista i dyrygent w koncercie "Ludowe inspiracje polskiej emigracji"
 • "Magnificat" Antonio Vivaldiego

Recenzja książki naukowej

 • Tomas Villajos Soler, A su Santidad el Papa Juan Pablo II (Concierto para organo), Lublin 2023

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Department of Instrumentology as a key Central-European centre for organ research and expert training (1984-2024)
  [Katedra Instrumentologii jako kluczowe środkowoeuropejskie centrum badań organów oraz kształcenia rzeczoznawców (1984-2024)]
 • Specyfika kształcenia muzycznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wartość ekonomiczna i bojowa koni curienses Zygmunta Starego w świetle rejestrów popisowych z lat 1518-1525
 • "Wesołe panie" podczas kampanii wojennych ostatnich Jagiellonów w świetle tzw. artykułów hetmańskich
 • Wybrane przykłady zwolnień i udziału nieletnich w kampaniach wojennych doby ostatnich Jagiellonów

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Archiwum Państwowym w Wiedniu
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna w ramach grantu MEiN dla KUL "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni"
 • Wizyta studyjna w ramach grantu MEiN dla KUL "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni"
 • Wizyta studyjna w ramach grantu MEiN dla KUL "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni"
 • Wizyta studyjna w ramach grantu MEiN dla KUL "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni"

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Metoda opisu inwentaryzacyjnego organów i badania ukraińskiego instrumentarium organowego na KUL

Usługi eksperckie w kraju

 • Weryfikacja ofert oraz nadzór ekspercki nad demontażem organów W. Truszczyńskiego w Auli KUL

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim Mariusza Wiktorowskiego

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu "Powstanie zamojskie 1942-1944" podczas uroczystego odsłonięcia muralu Fundacji Pamięć Narodów
 • Komentarz i narracja inscenizacji historycznej walk o przyczółek na Dunjcu w Glowie 2 V 1915 r.
 • Komentarz i narracja inscenizacji historycznej bitwy pod Murową 28 V 1920 r.
 • Słowo o muzyce podczas koncertu T. Głuchowskiego w ramach Kazimierskiego Festiwalu Organowego
 • Słowo o muzyce podczas koncertu N. Skipor i H. Dys w ramach Kazimierskiego Festiwalu Organowego
 • Wygłoszenie komentarza do opery "Straszny Dwór" S. Moniuszki
 • Słowo o muzyce podczas koncertu The Time Quartet w ramach Kazimierskiego Festiwalu Organowego
 • Prelekcja "Muzyki bratnich narodów" w ramach koncertu "Sub Tuum Praesidium" Chóru kameralnego AIDIJA z Wilna
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Magnificat anima mea" z okazji 105. rocznicy powstania KUL
 • Słowo o muzyce podczas koncertu S. Surina w ramach Kazimierskiego Festiwalu Organowego
 • Prelekcja "Władysław Brankiewicz - zapomniany lubelski organista katedralny i jego opracowania kolęd" podczas koncertu Chóru KUL
 • Prelekcja "Być kobietą... być muzą" podczas koncertu "Ach... Być kobietą, być kobietą..."
 • Prelekcja "W kręgu współczesnej kameralistyki polskiej" podczas koncertu z cyklu "Scena Muzyki Polskiej"
 • Prelekcja "Trio fortepianowe we współczesnej odsłonie" podczas koncertu w cyklu Scena Muzyki Polskiej
 • Prelekcja "Wielka muzyka w małych formach" podczas koncertu Arcydzieła na BIS
 • Wygłoszenie wykładu "Prof. Antoni Zoła (1948-2015). Muzykolog, pedagog, muzyk" podczas warsztatów chóralnych Archidiecezji Lubelskiej
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Pieśni Przejścia" w ramach Ekumenicznego Festiwalu Wokalnego ADVENTUS
 • Wygłoszenie wykładu "Bitwy tomaszowskie 1939" podczas pikniku historycznego IPN
 • Słowo o muzyce podczas koncertu Chóru Politechniki Lubelskiej w ramach Ekumenicznego Festiwalu Wokalnego ADVENTUS

2022


Książka naukowa recenzowana

 • Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. 3: 1 VIII 1941 – 31 VII 1942

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dworzanie konni królowej Bony Sforzy wobec curiensorum króla Zygmunta I Starego (1518–1525)
  [w:] Perspektywy Kultury

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Problem prywatnego nauczania organistów w pierwszej dekadzie XX wieku na łamach "Głosu Organistowskiego"

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Booklet do płyty "Muzyka bożonarodzeniowa Władysława Brankiewicza"

Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą

 • „Dialogus de Passione Christi Domini ex F” Ferdinanda Simona Lechleitnera

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta
 • Stabat Mater Józefa Zeidlera podczas festiwalu "Wielkopostne Śpiewanie"
 • Pieśni wolności. Na motywach poezji Wincentego Pola
 • Niepodległa w dźwięki zaklęta
 • "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta
 • Muzyka religijna kompozytorów polskich XVIII w.
 • "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta

Recenzja książki naukowej

 • Muzycy Lubelszczyzny dla Niepodległej
 • Wypisy źródłowe do kultury muzycznej Lublina 1864-1914. Część I: "Kurier Lubelski"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Instrumentaliści wojskowi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 2 poł. XVI w. i ich rola
 • Organowa muzyka religijna w polskich filharmoniach w XXI wieku. Zarys problematyki

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Cyfryzacja rolnictwa - wyzwania i szanse

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Doświadczenie historyczne w książkach Zofii Kossak

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Archiwum Parafialnym w Dębowcu
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Diecezjalnym w Rzeszowie
 • Kwerenda naukowa archiwach parafialnych w Bieczu
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Diecezji Siedleckiej
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Parafialnym w Brzozowie
 • Kwerenda naukowa w Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie
 • Kwerenda naukowa w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej

Usługi eksperckie w kraju

 • Odbiór organów po translokacji i montażu w kościele parafialnym w Cycowie
 • Odbiór organów po remoncie w kościele Dobrego Pasterza w Lublinie
 • Odbiór organów po remoncie i przebudowie w kościele MB Bolesnej w Kraśniku
 • Weryfikacja oferty remontu organów w kościele Dobrego Pasterza w Lublinie

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Warsztat "Komunikacja werbalna i niewerbalna w wystąpieniach publicznych"

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim ks. Witolda Garbulińskiego

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Jury I Festiwalu Tradycji Tanwiska

Nagroda krajowa

 • Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2022

Działalność odczytowa

 • Prelekcja "Poezja Wincentego Pola w muzyce XIX w."
 • Prelekcja "Polskie i angielskie tradycje kolędowe" podczas koncertu Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej
 • Prelekcja "Polska wygrana na fortepianie"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu Zbigniewa Gacha, Małgorzaty Bobińskiej i Wojciecha Trefona
 • Słowo o muzyce podczas koncertu Lucyny i Tomasza Bielskich
 • Prelekcja "Muzyka w otoczeniu Anieli hr. Potulickiej"
 • Słowo o muzyce podczas recitalu organowego Mateusza Rzewuskiego
 • Prelekcja "Taniec w muzyce instrumentalnej renesansu i baroku"
 • Prelekcja "Muzyka bratnich narodów" poprzedzająca koncert Filharmonii Lubelskiej z prawykonaniem utworu A. Democa
 • Prelekcja "Pieśni patriotyczne i niepodległościowe w twórczości kompozytorów XIX i XX w."
 • Prelekcja "Natura dźwiękiem namalowana"
 • Prelekcja "Przeboje o kobietach" w ramach koncertu "Męska Scena" na Dzień Matki
 • Prelekcja "Wątek niepodległości Polski w symfonice XIX i początku XX wieku"
 • Prelekcja "Kolęda w tradycji polskiej" podczas koncertu finałowego Festiwalu ADVENTUS

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F
 • Organy Jana Śliwińskiego w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Katalog Fabryki Organów St. Krukowski i Syn w Piotrkowie Trybunalskim z archiwum parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju jako źródło informacji o działalności zakładu organmistrzowskiego
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Dworzanie obcego pochodzenia wśród dworzan konnych króla Zygmunta Starego w latach 1518-1526. Część druga: Znaczenie dworzan cudzoziemców w działaniach militarnych dworu królewskiego w latach 1519-1521 z perspektywy Rejestrów popisowych dworzan konnych
  [w:] Przegląd Historyczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Polski organmistrz Stefan Krukowski i jego działalność na terenie współczesnej Ukrainy w okresie międzywojennym
 • Kościelne wymagania związane z wykształceniem i kwalifikacjami organistów w świetle regulaminów diecezjalnych
 • Śląskie realizacje Stanisława i Stefana Krukowskich w świetle katalogu fabryki z grudnia 1935 roku
 • Udział dworzan konnych Zygmunta I Starego w działaniach zbrojnych podczas ostatniej wojny z Zakonem Krzyżackim

Artykuł w czasopiśmie

 • Kolejna edycja Nagród im. Anieli hrabiny Potulickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
  [w:] Panorama Lubelska

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Missa Solemnis F-dur op. 41 Józefa Elsnera
 • Recital polskich pieśni romantycznych z okazji wręczenia odznaczeń państwowych na KUL
 • Solista w koncercie symfonicznym "Polskie kolędy"

Recenzja książki naukowej

 • Józef Wieniawski (1837-1912) - katalog twórczości

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polish organ builder Stefan Krukowski and his activities on the territory of contemporary Ukraine in the interwar period
  [Polski organmistrz Stefan Krukowski i jego aktywność na terytorium współczesnej Ukrainy w okresie międzywojennym]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Śląskie realizacje Stanisława i Stefana Krukowskich w świetle katalogu fabryki z grudnia 1935 roku
 • Użycie chorągwi dworzan królewskich jako moment decydujący o sukcesie na polu bitwy. Wybrane przykłady z lat panowania Zygmunta I Starego
 • Krótki pobyt organów Franza Luxa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Współczesne organy na Śląsku

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • I.J. Paderewski i odzyskanie niepodległości. Muzyka - dyplomacja - polityka

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Moderator sympozjum

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • „Dialogus de Passione Christi Domini ex F” Ferdinanda Simona Lechleitnera - edycja i wydanie kompozycji

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Zespół ekspertów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie Nauki o Sztuce

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Nagroda krajowa

 • Medal Prezydenta Miasta Lublin
 • Nagroda Prezydenta Miasta Lublin

Działalność odczytowa

 • Słowo o muzyce podczas koncertu z okazji konwencji Polska Wielki Projekt w Chełmie
 • Prelekcja pt. "Międzynarodowe inspiracje" podczas koncertu "Zapomniane Pieśni Polskie" w cyklu Fonie Lublina
 • Prelekcja pt. "Kilka refleksji o Janie z Lublina i jego tabulaturze" podczas koncertu "Sonosfera Lubelska"
 • "Modernizm z polską nutą" w cyklu Fonie Lublina
 • Prelekcja pt. "Muzyka z pogranicza" w cyklu "Fonie Lublina"
 • "Władysławowi Żeleńskiemu na urodziny" z okazji koncertu z cyklu Fonie Lublina
 • Prelekcja pt. "Pieśni narodów uciemiężonych" w 80. rocznicę Holocaustu w cyklu Fonie Lublina
 • "W stronę nowej muzyki polskiej" w ramach cyklu "Fonie Lublina"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Ignacy Jan Paderewski in memoriam"
 • "Ludwig van Beethoven i muzyka fortepianowa XIX i XX w." w ramach koncertu z cyklu "Fonie Lublina"

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rejestr dworzan konnych Zygmunta I Starego wysłanych do walki z Krzyżakami pustoszącymi Mazowsze na przełomie lipca i sierpnia 1520 roku
  [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Konkurs na budowę organów w Krynicy-Zdroju w latach 1892-1894

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Musica sacra im Schaffen von Krzysztof Penderecki
  [w:] Singende Kirche. Zeitschrift ur katholische Kirchenmusik

Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

 • Aranżacje pieśni wojskowych na zespół kameralny do koncertu "Lance do boju, szable w dłoń"
 • Instrumentacje pieśni I.J. Paderewskiego i K. Szymanowskiego do koncertu "Lance do boju, szable w dłoń"

Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą

 • Prawykonanie w Puławach Wielkiej Mszy c-moll W.A. Mozarta

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Kieroniwctwo artystyczne i dyrygowanie koncertem "Lance do boju, szable w dłoń"

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Oratorium "Mesjasz" G.F. Haendla (solo baryton)
 • Wielka Msza c-moll KV 427 W.A. Mozarta (solo tenor)

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • "La Traviata" Giuseppe Verdi

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Działalność organmistrza Augusta Mielcke na terenie Galicji

Wykonawca w złożonym projekcie - budżet jednostek samorządu

 • Zabytkowe organy w województwie lubelskim. Katalog

Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowa

 • "Wiktoria 1920 w muzyce Karoa Szymanowskiego"

Usługi eksperckie w kraju

 • Film dokumentalny Pancernym Szlakiem" w reż. M. i R. Kołodziejczyków

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół Ekspertów KUL

Działalność odczytowa

 • Prelekcja "Historia jednego zegarka" w ramach Akademii Muzyki i Plastyki "Urodziny Chopina"
 • Prelekcja "Jan Paweł II w muzycznym ogrodzie mistrzów" w cyklu Fonie Lublina
 • Prelekcja "Muzyka wojny polsko-bolszewickiej 1920 r." w ramach koncertu "Lance do boju, szable w dłoń"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu arii włoskich i pieśni neapolitańskich z okazji Dnia Kobiet
 • Prelekcja "Muzyczne talenty minionych wieków" w ramach Cyklu Fonie Lublina
 • Prelekcja "Muzyka religijna polskich kompozytorów XXI w." w ramach koncertu z cyklu Fonie Lublina
 • Prelekcja "Mały Chopin w polskim pejzażu" podczas koncertu familijnego "Urodziny Chopina"

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Library of the Institute of Musicology
  [Biblioteka Instytutu Muzykologii]
 • Artistic Acivities of Students of the Institute of Musicology
  [Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii]
 • Academic Circle of Musicology Students
  [Koło Naukowe Studentów Muzykologii]
 • Instytut Muzykologii

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Krakowskie spojrzenie na muzykę organową okresu Wielkiego Postu
  [w:] Pro Musica Sacra

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Rekonstrukcje i inscenizacje historyczne jako metoda popularyzacji wiedzy o lokalnej historii Zabawy (na przykładzie działalności Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień39")

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek redakcji
  [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Solista w koncercie z okazji Regionalnych Obchodów Święta Lasu i 75. rocznicy Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Partia solowa w Fantazji chóralnej Ludwiga van Beethovena

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Rezyseria inscenizacji historycznej "Bitwa o most w Biskupicach Radłowskich" 7/8.09.1939

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Zofia Kossak, Warna
 • Zofia Kossak, Gród nad jeziorem

Realizacja imprezy artystycznej

 • Inscenizacja historyczna "Przed świtem. Krężnica Jara 1939-1947".
 • XVII Szturm Twierdzy Zamość

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Organ Founders in the Churches of the Tarnów Diocese at the Turn of the 19th and 20th Centuries (Selected Issues)
  [Fundatorzy organów w kościołach diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku (wybrane zagadnienia)]
 • Dworzanie obcego pochodzenia w oddziałach nadwornych króla Zygmunta Starego w latach 1518-1526

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Obraz kampanii polskiej w 1939 r. w pieśniach kpt. Adama Kowalskiego
 • W poszukiwaniu inspiracji. Melodie polskich sygnałów wojskowych u progu niepodległości

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przekaz informacji o wojnie i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej (sesja piątek-popołudnie)

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • SRH "Wrzesień 39" - rekonstrukcja historyczna oddziałów polskiego podziemia w czasie II wojny światowej
 • Wojsko Polskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz działania obronne we wrześniu i październiku 1939 r. (liczebność, uzbrojenie, najważniejsze bitwy)

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna w ramach współpracy międzyuczelnianej
 • Wizyta studyjna w ramach programu MEiN "Masters of Didactics" basic module

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Lwowska szkoła organmistrzowska w 2. poł. XIX wieku

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Kilka refleksji o wojskowej użyteczności instrumentów (od renesansu po XX wiek)

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • dr Tetiana Maskovych
 • dr Khrystyna Kazymyriv
 • dr Iryna Taran
 • dr Yaroslava Baradhevska
  [dr Yaroslava Bardashevska]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • "Organy kościoła w Krynicy-Zdroju"

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgra Karola Rzepeckiego

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal "Pro Patria"
 • Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Działalność odczytowa

 • Prelekcja "Wpływ Unii Lubelskiej na kształt kultury muzycznej Polaków, Rusinów i Litwinów"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Narodowe śpiewanie w urodziny Stanisława Moniuszki"
 • 100-lecie polskiej muzyki i dzieje kompozytorów XX wieku w ramach spotkania z Krzysztofem Meyerem i Danutą Gwizdalanką
 • Prelekcja pt. Francuskie wpływy w twórczości Stanisława Moniuszki podczas koncertu "Moniuszko i muzyka francuska" w cyklu 2. Fonie Lublina
 • Słowo o muzyce pt. "Chopin i pianistyka europejska" podczas recitalu fortepianowego w Filharmonii Lubelskiej
 • Prelekcja "Sebastian Klonowic w przestrzeni muzyki polskiego renesansu" w ramach Akademii Muzyki i Plastyki
 • Prelekcja "Ludowość źródłem inspiracji polskich kompozytorów współczesnych" podczas koncertu inaugurującego 76. sezon artystyczny FL
 • Słowo o muzyce podczas koncertu finałowego cyklu "Fonie Lublina" dedykowanego Stanisławowi Moniuszce
 • Prelekcja "Z dziejów organów" podczas Koncertu Muzyki Organowej
 • Prelekcja "Boże Narodzenie jako temat twórczości wybranych kompozytorów Baroku" w ramach cyklu Akademia Muzyki i Plastyki
 • Prelekcja "Muzyczny salon polski w Europie doby romantyzmu" w ramach Akademii Muzyki i Plastyki

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Gra terenowa - III Most

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • 50 lat działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Ojciec profesor Józef Ścibor (30 I 1930 – 3 VI 2017) ‒ student, pracownik i świadek historii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Organy ćwiczeniowe Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Historia i stan obecny
 • Koło Naukowe Studentów Muzykologii
 • Instytut Muzykologii
 • Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii
 • Biblioteka Instytutu Muzykologii
 • Organy Józefa Cynara w diecezji tarnowskiej: Biała Niżna, Lichwin

Hasło encyklopedyczne

 • Koło Muzykalno-Dramatyczne Studentów Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • Koło Naukowe Studentów Muzykologii
 • Koło Naukowe Historyków Wojskowości KUL
 • Chór Akademicki KUL
 • Chór Instytutu Muzykologii KUL
 • Cantantes a quattuor voci
 • Studia Organologica
 • Viheton 70
 • Jozajtis Edward
 • Chwałek Jan
 • Zespoły Instrumentalne Instytutu Muzykologii KUL

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Wstęp

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Tadeusz Kossak, Wspomnienia wojenne 1918-1920

Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą

 • Koncert "Przebudzenie" w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego z zespołem, solistów i orkiestry symfonicznej
 • Ukraińskie prawykonanie "Oratorium Wołyńskiego" Krzesimira Dębskiego

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Prawykonanie kantaty "De Christo Moriente" op. 37 wersja II Andrzeja Nikodemowicza
 • Światowe prawykonanie "Epitafium cierpienia" Andrzeja Nikodemowicza w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu :Andrzej Nikodemowicz - Czas i dźwięk"

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Solista podczas koncertu Chóru KUL w ramach Dni Papieskich w Gródku (Ukraina)
 • Solista podczas koncertu Chóru KUL i Orkiestry Trybunału Koronnego w Radomiu
 • Solista podczas koncertu Chóru KUL w ramach Dni Papieskich w Dunajowcach (Ukraina)
 • Solista podczas koncertu Chóru KUL i Orkiestry Trybunału Koronnego podczas Festiwalu Tempus Paschale w Lublinie

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • Dokumentalny film fabularyzowany "Błękitna Armia 1917-1919"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Muzyka kościelna w świetle współczesnego diecezjalnego prawodawstwa dla organistów w Polsce
 • Organy firmy "Gebruder Rieger" z Jagendorfu (Krnov) wybudowane przed I wojną światową na terenie obecnej Archidiecezji Lubelskiej. Historia i stan obecny
 • Church organs in Belarus in the light of Polish contemporary historiography
  [Organy kościelne na Białorusi w świetle polskiej historiografii współczesnej]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Tradycja muzyczno-liturgiczna - Sesja II

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kościelne wymagania związane z wykształceniem i kwalifikacjami organistów w świetle regulaminów diecezjalnych
 • Alkohol na kartach pierwszego nowożytnego podręcznika higieny wojskowej w Europie. Anton Schneeberger i jego "Księga o zachowaniu dobrego zdrowia żołnierzy" z 1564 r.
 • Rekonstrukcja historyczna jako forma edukacji historycznej i aktywizacji lokalnej społeczności

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Muzyka a człowiek - Sesja V
 • Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej (sesja 7)

Stypendium finansowane z innych środków

 • Z lubelskim legionistą podróż po niepodległość
 • Lublin w procesie odzyskania niepodległości

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Krytyczna edycja źródłowa III i IV tomu Dziennika Czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943
 • Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Misiury

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Jury eliminacji lubelskich konkursu wokalnego "You can sing it - Dasz radę to zaśpiewać"

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa Rektora KUL II stopnia

Działalność odczytowa

 • Słowo o muzyce podczas koncertu symfonicznego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
 • Wykład "Korzenie i rozwój pieśni" w ramach koncertu z cyklu Akademia Muzyki i Plastyki podczas
 • Komentarz słowny 4 inscenizacji i prowadzenie konferansjerskie XVI Szturmu Twierdzy Zamość
 • Słowo o muzyce podczas koncertu Filharmonii Lubelskiej z okazji Nocy Kultury
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Na życie wieczne" dedykowanemu bł. bp. Władysławowi Goralowi
 • Słowo o muzyce podczas recitalu fortepianowego Tomasza Rittera
 • Wykład "Stabat Mater w twórczości kompozytorów europejskich. Przegląd" w ramach cyklu Akademia Muzyki i Plastyki
 • Referat "Kolędy w Polsce" podczas koncertu Chóru KUL w Rzymie
 • Wykład "Tradycje narodowe i historia ojczysta jako tło muzykie fortepianowej I.J. Paderewskiego i F. Chopina" w ramach Akademii Muzyki i Plastyki "Wygrał Polskę na fortepianie"
 • Słowo o muzyce "Miniatury kościelne W.A. Mozarta" podczas koncertu z okazji 30-lecia Chóru Archikatedry Lubelskiej
 • Słowo o muzyce podczas Koncertu liryki wokalnej inspirowanej Pismem Świętym
 • Słowo o muzyce podczas uroczystego koncertu z okazji 100-lecia KUL pt. "W służbie wolności i prawdzie"
 • Słowo o muzyce podczas Koncertu Narodowego
 • Słowo o muzyce podczas koncertu pieśni patriotycznych
 • Słowo wprowadzające "Muzyka religijna i ludowa nośnikiem polskości" podczas koncertu Chóru KUL
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "O! Wielki poemacie natury. Zygmunt Noskowski" w cyklu Fonie Lublina
 • Słowo o muzyce "Przemiany w twórczości Karola Szymanowskiego na tle historii Polski" w ramach koncertu "Przemiany" z cyklu "Zawsze Klasyka"

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nieistniejące organy firmy Braci Rieger z Karniowa w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie. Analiza instrumentoznawcza
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Kierunek: Wisła! Wiersze i pieśni 1939-1942" Adama Kowalskiego. Kilka refleksji o kulturze muzycznej żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 • The Polish-Moldavian conflict (1506)
  [Walki polsko-mołdawskie (1506)]

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułu "Wojsko nadworne" na początku wojny Stefana Batorego z Gdańskiem w świetle akt skarbowych
  [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy

Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą

 • Bernard Le Monnier - Antyfona "Spiritus Sanctus vivificans vita", wg tematu Hildegardy z Bingen

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Pieśni Legionowe - 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (tenor)

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Pieśni Legionowe - 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (kierownik artystyczny i dyrygent)

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Solista podczas koncertu Zespołu Wokalnego Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej w ramach festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie
 • Solista podczas koncertów Chóru Akademickiego KUL w cyklu "Polska i Dania - we wspólnocie europejskich wartości"
 • Solista podczas koncertu Chóru "Lutnia Lubelska" na XXI Festiwalu Organowym w Lublinie
 • Solista podczas koncertu Chóru "Lutnia Lubelska" na XXVII Festiwalu Muzycznym w Stalowej Woli
 • Solista podczas koncertu Chóru "Lutnia Lubelska" z okazji 600-lecia parafii Zakrzew k. Radomia
 • Solista podczas koncertu Zespołu Salonowego Filharmonii Lubelskiej
 • Solista podczas koncertu Zespołu Wokalnego Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej w kościele św. Andrzeja Boboli w Lublinie

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Inscenizacja śmierci ppor. Tadeusza Garło ps. "Zimny" i ppor. Mieczysława Sawickiego ps. "Kruk" w dn. 22 lipca 1946
 • Inscenizacja historyczna śmierci Stanisława Brzuszka "Boruty" 17.08.1946
 • Inscenizacja historyczna śmierci por. Józefa Struga "Ordona" 30.07.1947 r.
 • Inscenizacja historyczna "Sąsiedzi - czas próby. Strzeszkowice i Radawczyk 1939-1940"

Pierwszoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • WinyLOVE Story

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • Koncert muzyki żydowskiej "Gdybym był bogaczem" na motywach "Skrzypka na dachu" J. Bocka
 • "Czarodziejski flet" Wolfganga Amadeusza Mozarta
 • Dokumentalny film fabularyzowany "Błudko"
 • "Wesoła Wdówka" F. Lehara

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Puszkarz Orbano

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Organy kościelne Iwonicza-Zdroju i okolic. Historia i współczesność

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Niezrealizowane projekty przebudowy organów w Krynicy-Zdroju
 • Metody badań organów opracowane w Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL: 1. Inwentaryzacja i struktura brzmieniowa,
 • Organy Jana Śliwińskiego w diecezji tarnowskiej w świetle Ankiety Organowej z 1971 r.
 • Poddanie i ucieczka w artykułach wojskowych z czasów ostatnich Jagiellonów
 • Nieistniejące organy firmy Braci Rieger z Karniowa w kościele pw. św. Jakuba w Tuchowie - analiza instrumentoznawcza. Przyczynek do działalności firmy w diecezji tarnowskiej
 • Prywatne nauczanie organistów w pierwszej dekadzie XX wieku - wybrane zagadnienia z prasy organistowskiej
 • Pruski organmistrz w Galicji czyli nowe fakty na temat budowy organów Augustyna Mielcke w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Tuchowie w 1877 r.

Działalność odczytowa

 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Następcy Fryderyka Chopina" w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Braci Wieniawskich
 • Wykład "Kilka obrazków z historii fortepianu i polskiej pianistyki XIX w." w ramach koncertu laureatów Małopolskiego Konkursu Pianistycznego dedykowanego pamięci A. Kowalik i A. Knapik
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "W salonie braci Wieniawskich" z cyklu Fonie Lublina
 • Wykład wprowadzający "Carols in Polish Tradition" w ramach cyklu Adventkonzert
 • Wykład o teoriach dzieła muzycznego podczas koncertu z okazji Dnia Muzyki i Plastyki
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Pieśni Legionowe - 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego"

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organy w kościołach dekanatu bobowskiego diecezji tarnowskiej w świetle protokołów wizytacji dziekańskich z lat 1856-1869
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • The Organists in Churches of Bobowa Deanery in the Light of Father Stanisław Baniak's Dean Visitations (1856-1869)
  [Organiści w kościołach dekanatu bobowskiego w świetle wizytacji dziekańskich ks. Stanisława Baniaka (1856-1869)]
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra
 • Organiści w kościołach dekanatu bobowskiego w świetle wizytacji dziekańskich ks. Stanisława Baniaka (1856-1869)
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Instrumentaliści w wojsku ostatnich Jagiellonów w świetle wybranych źródeł normatywnych (1507-1572)
 • Organy w kościołach dekanatu tuchowskiego diecezji tarnowskiej do 1918 roku

Książka popularyzująca naukę

 • Najcięższe Karabiny Maszynowe
 • 6 Dywizja Piechoty. 12, 16, 20 Pułk Piechoty

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Nowe informacje na temat bombardowania pociągu w pobliżu stacji kolejowej w Werchracie we wrześniu 1939 roku
  [w:] Gazeta Horyniecka

Artykuł w czasopiśmie

 • Chóralne reminiscencje. 95-lecie działalności Chóru KUL
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Organy śląskiej firmy braci Rieger z Karniowa w kościele św. Jakuba w Tuchowie
  [w:] Tuchowskie Wieści
 • Tradycje muzyki rozrywkowej na KUL wciąż żywe
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Historia organów w tuchowskim kościele pw. św. Jakuba Apostoła do I wojny światowej
  [w:] Tuchowskie Wieści

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Solista podczas koncertu kameralnego towarzyszącego XIX Europejskiemu Kongresowi Chrześcijańskich Kolejarzy
 • Solista podczas koncertu w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
 • Solista podczas koncertu Wariacje muzyczne w ramach Programu Rozwoju Kultury Dzielnice Lublina
 • Solista podczas koncertu w ramach Wielkiego Odpustu Tuchowskiego
 • Solista podczas koncertu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
 • Solista podczas audycji "Czas mazurka" w Filharmonii Lubelskiej
 • Solista podczas uroczystego koncertu z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski
 • Solista podczas koncertu pasyjnego z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
 • Solista podczas koncertu jubileuszowego X Podkarpackiego Przeglądu Chórów "Pieśni pasyjne"
 • Solista podczas koncertu muzyki Stanisława Koszowskiego w ramach Festiwalu Wielkopostne Śpiewanie
 • Solista podczas koncertu w ramach Jubileuszowego XX Międzynarodowego Festiwalu Organowego

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Inscenizacja historyczna "Czasy wyklęte. Gmina Niedrzwica w 1946 roku".

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • Noc w Operze
 • Bajkolandia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zagadnienie uchylania się szlachty od obowiązku obsłużenia wyprawy wojennej na przykładzie kampanii mołdawskiej 1509 roku
 • Organy wybudowane przez Jana Śliwińskiego w diecezji tarnowskiej (II. część północna)
 • Mistrzowie lubelskiej muzykologii. Sylwetki twórców środowiska muzykologów kościelnych na KUL w 60. rocznicę utworzenia Katedry Muzykologii Kościelnej
 • Organy Józefa Cynara w Białej Niżnej i Lichwinie (diecezja tarnowska)
 • Organy dekanatu pilzneńskiego do 1786 roku
 • Współpraca rekonstruktorów z samorządami i instytucjami kultury
 • Hetman Stanisław Żółkiewski w wybranych relacjach podkomendnych
 • Z działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie dla Muzyki Polskiej POLONIANA
 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Nagroda krajowa

 • Nagroda Okolicznościowa Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Wyróżnienie krajowe

 • Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Działalność odczytowa

 • Słowo o muzyce podczas koncertu kameralnego z cyklu "Koncerty na X piętrze"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Niepożytą jest siła Rzeczypospolitej, niazachwiana jej potęga" w cyklu Akademia Muzyki i Plastyki
 • Słowo o muzyce podczas recitalu fortepianowego Charlesa Richarda Hamelina w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Braci Wieniawskich
 • Słowo o muzyce podczas recitalu skrzypcowego w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Braci Wieniawskich
 • Słowo o muzyce podczas koncertu Zespołu Muzyki Dawnej "Konfraternia Caper Lublinensis"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Muzyka na Boże Narodzenie" w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wokalnej
 • Słowo o muzyce podczas koncertu z okazji rocznicy urodzin F. Chopina "Panowie czapki z glow, oto geniusz!"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Magnificat" w ramach Nocy Cracovia Sacra w Krakowie
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Staropolskie kolędy" w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wokalnej
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Od barokowego przepychu po klasyczny umiar" w cyklu Akademia Muzyki i Plastyki
 • Słowo o muzyce podczas uroczystego koncertu z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
 • Słowo o muzyce podczas audycji "W cieniu maków czerwonych" z okazji 72. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

2015


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Muzyczne spotkania z dziejami Ojczyzny w Filharmonii Lubelskiej
  [w:] Kwarta : pismo historyczno-społeczne
 • Bombardowanie pociągu w pobliżu stacji kolejowej w Werchracie
  [w:] Gazeta Horyniecka

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Majdanek - historie nieoczywiste [na motywach "Radia Majdanek"]

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Solista podczas koncertu "W cieniu maków czerwonych" w wykonaniu kwartetu męskiego FL
 • Solista podczas koncertu dedykowanego Janowi Pawłowi II "Tryptyk Papieski"
 • Solista podczas Mszy św. transmitowanej w I Programie Polskiego Radia oraz koncertu kolęd w wykonaniu Chóru KUL
 • Uczestnik koncertu "Chwalimy Cię, Panie" w wykonaniu Chóru KUL i Chóru Madrygał z Muenster w ramach międzynarodowego festiwalu chórów
 • Solista podczas koncertu "Renesansowe pieśni o miłości" w wykonaniu Chóru FL Lutnia Lubelska
 • Solista podczas koncertu w ramach Festiwalu "Wielkopostne Śpiewanie"
 • Solista podczas audycji edukacyjnych "Muzyka pasyjna"
 • Solista podczas koncertu "Arcydzieła muzyki dawnej" w wykonaniu Chóru FL "Lutnia Lubelska"
 • Solista podczas Mszy św. i koncertu w Auli Wydziału Zamiejscowego KUL w wykonaniu Chóru KUL
 • Uczestnik koncertu w Grand Salon w Nancy w wykonaniu Chóru KUL
 • Kantor i chórzysta podczas Mszy św. transmitowanej w I Programie Polskiego Radia z udziałem Chóru KUL
 • Solista podczas uroczystego koncertu z okazji I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II w wykonaniu Chóru KUL
 • Solista podczas koncertu "W hołdzie Janowi Pawłowi II" w wykonaniu Chóru KUL
 • Solista podczas koncertu "W hołdzie Janowi Pawłowi II" w wykonaniu Chóru KUL

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Inscenizacja historyczna "Powojenna trwoga. Gmina Niedrzwica w latach 1944-1946"

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • Paryż Północy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Konkurs na budowę organów w Krynicy-Zdroju w latach 1892-1893

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Organy wybudowane przez Jana Śliwińskiego z Lwowa w kościołach diecezji tarnowskiej (część południowa)
 • Twórczość kompozytorów słowiańskich I połowy XX wieku w repertuarze Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie (2012-2015)

Usługi naukowo-badawcze w kraju

 • Ustalenie daty i uczestników bombardowania polskiego pociągu wojskowego w Werchracie we wrześniu 1939 roku

Działalność odczytowa

 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Pożegnanie lata"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu kameralnego "Romanse słowiańskie. Pamięci Antoniny Mikłaszewicz-Campi"
 • Słowo o muzyce podczas recitalu fortepianowego Ethelli Chupryk "W hołdzie Światosławowi Richterowi"
 • Słowo o muzyce podczas "Narodowego Koncertu Listopadowego"
 • Słowo o muzyce podczas audycji "Muzyka czasu peruk" w ramach "Akademii Muzyki i Plastyki"
 • Słowo o muzyce podczas koncertów "Paryski salon Fryderyka Chopina"
 • Słowo o muzyce podczas audycji "Symfonia Wiosenna"
 • Słowo o muzyce podczas audycji edukacyjnych "W cieniu maków czerwonych"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Wieczór w operze"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "W cieniu maków czerwonych"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Arcydzieła muzyki dawnej" w wykonaniu solistów Chóru FL "Lutnia Lubelska"

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Warsztaty o współczesnym Wojsku Polskim
 • Warsztaty o patronach ulic Bronowic - Hieronim Dekutowski
 • Warsztaty o polskim wojsku w dobie napoleońskiej
 • Warsztaty o powstańcach styczniowych
 • Warsztaty o Wojsku Polskim w II Rzeczypospolitej
 • Scenariusz i prowadzenie audycji edukacyjnej "Lekcja historii Polski hymnem opowiedziana"
 • Scenariusz i prowadzenie koncertu familijnego "Lekcja historii Polski hymnem opowiedziana"

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z dziejów organów w kościele parafialnym w Ryglicach (diecezja tarnowska)
  [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kampania Bogdana III Jednookiego w Polsce w 1509 roku a obrona Rohatyna

Hasło encyklopedyczne

 • Zagórów
 • Żerniki
 • Września
 • Wągrowiec
 • Wilczyn
 • Złotków
 • Węglewo
 • Żnin

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Prawykonanie utworu "Benedictus" przez chór i orkiestrę FL
 • Nagranie dla TVP Historia koncertu "W cieniu maków czerwonych" w wykonaniu Chóru FL "Lutnia Lubelska"

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Solista podczas koncertu inauguracyjnego XXXIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu Chóru KUL
 • Solista podczas koncertu "W cieniu maków czerwonych" w wykonaniu kwartetu męskiego FL
 • Solista podczas Mszy św. w Wydziale Zamiejscowym KUL i koncertu w Stalowej Woli w wykonaniu Chóru KUL
 • Uczestnik koncertu Chóru KUL podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Chórów
 • Uczestnik koncertów Chóru KUL podczas X Światowego Sympozjum Muzyki Chóralnej
 • Solista podczas Mszy św. i koncertu w Mielcu w wykonaniu Chóru KUL
 • Solista podczas koncertu muzyki chóralnej w wykonaniu Chóru KUL
 • Solista podczas koncertu muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru KUL
 • Solista podczas koncertu "Magnificat anima mea" w wykonaniu Chóru KUL
 • Uczestnik koncertu dedykowanego Janowi Pawłowi II w wykonaniu Chóru KUL
 • Solista podczas koncertu muzykicerkiewnej w wykonaniu Chóru KUL

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Inscenizacja historyczna "Prawdy nie da się rozstrzelać... Gmina Niedrzwica w latach 1939-1945"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Instrumentaliści wojskowi w wybranych źródłach normatywnych 1507-1572
 • Antywzory - niepokorni dworzanie Zygmunta Starego a problematyka wojskowa
 • Tropem dworzan Zygmunta Starego w bitwie pod Orszą

Wyróżnienie krajowe

 • List gratulacyjny Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną

Działalność odczytowa

 • Słowo o muzyce podczas audycji "Nie zginie lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Niepodległa Polska I.J. Paderewskiego"
 • Słowo o muzyce podczas koncertu "Z domowych śpiewników Stanisława Moniuszki"

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Warsztaty o patronach ulic Bronowic - rekonstrukcja podsumowująca
 • Warsztaty o patronach ulic Bronowic - Lucyna Herc
 • Warsztaty o patronach ulic Bronowic - Droga Męczenników Majdanka
 • Warsztaty o patronach ulic Bronowic - Hubalczycy i Henryk Dobrzański
 • Warsztaty o patronach ulic Bronowic - Antonina Grygowa

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dworzanie Zygmunta I w wojnie z Mołdawią 1530-1532
 • Militarne aspekty funkcjonowania dworu królewskiego ostatnich Jagiellonów - stan badań i ich perspektywy
 • Wstęp

Hasło encyklopedyczne

 • Sławsk Wielki
 • Ślesin
 • Ujście
 • Tuchów
 • Szpetal Górny
 • Sokolniki
 • Skoki
 • Staw
 • Sędzin
 • Słupca
 • Strzelce
 • Strzelno
 • Szamocin
 • Trląg
 • Sumin
 • Trzemeszno
 • Świątkowo

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Spes in virtute, salus in victoria

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Solista podczas koncertu muzyki Krzesimira Dębskiego "Każdemu marzy się wolność" w wykonaniu Chóru KUL
 • Uczestnik koncertu Chóru KUL podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
 • Solista podczas koncertu muzyki religijnej i patriotycznej w wykonaniu Chóru KUL
 • Uczestnik koncertów Chóru KUL podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów i Orkiestr
 • Solista podczas koncertu "Bogu i Ojczyźnie" w wykonaniu Chóru KUL
 • Solista podczas koncertu "Polskie pieśni patriotyczne i religijne" w wykonaniu Chóru KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Instrumenty jako broń w kampaniach wojennych szesnastowiecznej Polski
 • Kopijnicy w chorągwi nadwornej Zygmunta Starego

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Konferencje z zakresu historii wojskowości w Instytucie Historii KUL w 2011 roku
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • "Niemcy" - uczestnicy wojny moskiewskiej w wybranych relacjach wyższych dowódców polskich (1609-1612)
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Z historii organów w diecezji tarnowskiej, czyli jeszcze o Rudolfie Haase, organmistrzu lwowskim

Hasło encyklopedyczne

 • Pozwolska wyprawa

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Incenizacja historyczna "Wyzwolenie obozu Baudienst w Niedrzwicy Dużej"

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Jedna, czy dwie chorągwie nadworne ZYgmunta I w kampanii mołdawskiej 1509 r.?
 • Wojskowi ulubieńcy Zygmunta Augusta, czyli o królewskich puszkarzach, ich jadłospisie i tajemniczej

Artykuł w czasopiśmie

 • Tuchowianie w kapitule kolegiackiej w Wojniczu w XVII-XVIII w.
  [w:] Tuchowskie Wieści
 • Lato z muzyką klasyczną w Tuchowie
  [w:] Tuchowskie Wieści

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organiści w parafiach obecnego dekanatu tuchowskiego od XVII do XIX wieku
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Battle of Newel, 19th of August 1562
  [Bitwa pod Newlem, 16 sierpnia 1562]
 • Hiszpanie w wojsku polskim za czasów Zygmunta Augusta
 • Wojskowe osiągnięcia Zygmunta Augusta. Próba oceny

Artykuł w czasopiśmie

 • Kronika tuchowskich powodzi XX wieku
  [w:] Tuchowskie Wieści

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Armia Zygmunta Augusta w wyprawie inflanckiej 1557 roku - źródła a historiografia

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wyprawa pozwolska Zygmunta Augusta w 1557 roku
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Militarny aspekt wypraw Tymofieja Chmielnickiego do Mołdawii w latach 1652-1653

2006


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor
  [w:] Ibidem

2004


Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień 39"