dr hab. Jacek Chachaj (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

Stanowisko: Profesor KUL

Dr hab. Jacek Chachaj. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii społeczno-religijnej i dziejów struktur terytorialno-administracyjnych Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w średniowieczu i epoce nowożytnej, zwłaszcza na obszarach diecezji krakowskiej oraz na Rusi Koronnej. Ważne miejsce wśród podejmowanych przez niego tematów i wydawanych publikacji zajmuje Lublin i obszary historycznie z nim związane. Jest autorem zarówno prac naukowych, jak też popularnonaukowych oraz atlasów i podręczników szkolnych.