dr hab. Jacek Chachaj (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

PONIEDZIAŁEK