dr hab. Jacek Chachaj (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

Stanowisko: Profesor KUL

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2021/2022

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CN-11210:50 - 12:30 T konsultacje konsultacje
CN-10212:30 - 13:20 T Między trwaniem a zmianą. Kościół katolicki w Polsce w średniowieczu i epoce nowożytnej wykład
CN-10313:20 - 14:10 T Geografia historyczna religii i wyznań wykład
WTOREK
CN-10509:10 - 10:50 T Historia nowożytna Polski wykład
CN-10510:50 - 12:30 T Rzeczpospolita w Europie XVI-XVIII stulecia: władza, społeczeństwo, kultura proseminarium
ŚRODA
GG-20909:10 - 10:00 T Dzieje Lubelszczyzny i Kresów od XVI do XVIII wieku wykład
C-22010:00 - 11:40 T Między mikro i makrohistorią warsztaty
SOBOTA
TZ-WNH11:40 - 13:20 B Historia społeczno-religijna epoki nowożytnej seminarium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień