dr hab. Jacek Chachaj (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
CZWARTEK
GG-247 10:00 - 10:50 T Papieże i papiestwo w dziejach Europy średniowiecznej i nowożytnej wykład
GG-247 10:50 - 11:40 T Architektura sakralna w Polsce i na świecie wykład
GG-247 11:40 - 12:30 T Formy osadnictwa i ich rozwój przestrzenny wykład
GG-247 13:20 - 14:10 T Dzieje lubelskiego ośrodka kościelnego w historiografii wykład
PIĄTEK
CN-105 10:00 - 11:40 T Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu proseminarium
CN-105 11:40 - 12:30 T Zróżnicowanie religijne Lubelszczyzny i Kresów w epoce nowożytnej wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień