Krzysztof Kaucha

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

Stanowisko: Profesor

2023

Prace licencjackie
 • Osiem błogosławieństw (Mt 5, 3-12) w funkcji hrystofanijnej
 • Wiarygodność mariofanii w Guadalupe w 1531

2020

Rozprawy doktorskie
 • Person as constituted by dialogical relationality according to Joseph Ratzinger

2019

Rozprawy doktorskie
 • Życie duchowe jako motyw wiarygodności chrzescijaństwa i Kościoła w świetle twórczości Thomasa Mertona (1915-1968)
Prace magisterskie
 • Tożsamość Kościoła w Polsce w nauczaniu Jana Pawła II w czasie trzech pierwszych pielgrzymek do Ojczyzny

2018

Rozprawy doktorskie
 • The Contemporary Catholic Theology of Miracles
 • The Identity of the Catholic Church in Igboland, Nigeria

2017

Prace magisterskie
 • Chusta z Manoppello w świetle badań naukowych na podstawie wybranej literatury

2015

Rozprawy doktorskie
 • Personalistyczna wiarygodność chrześcijaństwa i jej uzasadnienie w ujęciu lubelskiej szkoły teologicznofundamentalnej
 • Antropologiczna wiarygodność Kościoła i jej uzasadnienie w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Prakseologiczna koncepcja Objawienia Bożego j jego wiarygodność w świetle wybranej literatury
Prace licencjackie
 • Atrakcje turystyczne wybranych regionów Hiszpanii
 • Dzieje i działalność Związku Polaków we Włoszech.
 • Holokaust w Auschwitz we wspomnieniach świadków na podstawie wybranej literatury
 • Główne atrakcje turystyczne Chorwacji
 • Tematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do krajów Śródziemnomorza
 • Wybrane elementy współczesnej kultury w Andaluzji i Katalonii.
 • Synagoga a Kościół w pierwszym stuleciu po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w świetle wybranej literatury polskojęzycznej.
 • Reforma religijna Amenhotepa IV a wierzenia ludu w świetle Tekstów z Okresu Amarneńskiego
 • Realizacja zasad katolickiej etyki małżeńskiej na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród małżeństw ze wspólnot neokatechumenalnych w Pampelunie
 • Działalność Drogi Neokatechumenalnej w wybranych krajach Śródziemnomorza.
 • Sytuacja Koptów w muzułmańskim społeczeństwie Egiptu
 • Znaczenie powstania w getcie warszawskim dla narodu żydowskiego
Prace magisterskie
 • Specyfika społeczeństwa tureckiego w świetle powieści Orhana Pamuka
 • Wydarzenia, zjawiska i problemy kształtujące obraz Śródziemnomorza w XXI wieku w świetle wybranej literatury
 • Eklezjologia biblijna Carla Marii Martiniego
 • Wybrane zagadnienia ze specyfiki mediów arabskich
 • Historia i znaczenie relikwii Męki i Zmartwychwstania Pańskiego w świetle wybranej literatury
 • Główne pojęcia i idee soteriologiczne w ujęciu ks. Stanisława Czesława Bartnika

2014

Prace licencjackie
 • Sytuacja kobiet we współczesnym Izraelu w świetle literatury polskojęzycznej
 • Prozdrowotne znaczenie diety śródziemnomorskiej
 • Życie religijno-społeczne współczesnych Koptów w Egipcie
 • Feminizm w wybranych krajach arabskich
 • Wybrane przykłady kultury ludycznej w Hiszpanii
Prace magisterskie
 • Gerharda Lohfinka teologia Ludu Bożego
 • Błędy natury teologicznofundamentalnej na podstawie dokumentów Kongregacji Nauki Wiary z lat 1981-2005
 • Johna C. Lennoxa apologia chrześcijaństwa przed zarzutami nowego ateizmu

2013

Prace licencjackie
 • Funkcjonowanie i zadania rodziny chrześcijańskiej w wybranych pismach św. Jana Chryzostoma
 • Funkcje Morza Śródziemnego w dziejach Imperium Romanum
 • Święto Purim w religii i kulturze żydowskiej
 • Sytuacja społeczno-kulturowa Francji od I do II wojny światowej na podstawie książek Normana Daviesa
 • Al-Dżazira - historia i rola w świecie arabskim
 • Historia i działalność zakonu joannitów w Śródziemnomorzu do końca XVI wieku
Prace magisterskie
 • Argumenty za wiarygodnością chrześcijaństwa w świetle "Evangelium Vitae", "Veritatis Splendor" i "Ecclesia in Europa" Jana Pawła II

2012

Prace magisterskie
 • Idea samozbawienia człowieka w Medytacji Transcendentalnej oraz jej ocena w świetle soteriologii chrześcijańskiej
 • Apologia chrześcijaństwa wobec krytyki Richarda Dawkinsa
 • Badania naukowe Całunu Turyńskiego w świetle literatury polskojęzycznej

2009

Prace magisterskie
 • Apologia Kościoła w nauczaniu abp. Tadeusza Kondrusiewicza.