Krzysztof Kaucha

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
Profesor - Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.kaucha_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3884-763X