dr hab. Piotr Magier

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje:

w okresie obowiązowania zarządzenia Rektora KUL nr ROP-0101-84/20:

kontakt e-mailowy: piotr.magier@kul.pl

 

Pedagogika ogólna:

pedagogika_jako_nauka.pdf

kierunki_w_pedagogice.pdf