dr hab. Piotr Magier

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje:

 

kontakt e-mailowy: piotr.magier@kul.pl

oraz konsultacje zdalne: poniedziałek, godz. 9.30-11.00; kod Teams: spcm81d

 

Pedagogika ogólna:

pedagogika_jako_nauka.pdf

kierunki_w_pedagogice.pdf