dr Piotr Magier

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Asystent

Urodzony w 1973 roku w Krasnymstawie; Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (1992) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1997); doktorat (2005) na podstawie rozprawy: „H. Schoenebecka humanizm post-pedagogiczny. Krytyczna analiza antropologicznych tez antypedagogiki", przygotowanej pod kierunkiem Ks. Prof. J. Wilka oraz Ks. Prof. M. Nowaka; recenzje: Prof. B. Śliwerski, Prof. H. Cudak. Od 1998 Pracownik naukowo - dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki KUL JP II.