dr hab. Piotr Magier

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Biogram: Urodzony w 1973 roku w Krasnymstawie; Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (1992) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1997); doktorat (2005) na podstawie rozprawy: „H. Schoenebecka humanizm post-pedagogiczny. Krytyczna analiza antropologicznych tez antypedagogiki", przygotowanej pod kierunkiem Ks. Prof. J. Wilka oraz Ks. Prof. M. Nowaka; recenzje: Prof. B. Śliwerski, Prof. H. Cudak; habilitacja (2020).

Od 1998 Pracownik naukowo - dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki KUL.

 

Zainteresowania i hobby: wieś - zwłaszcza rodzinny Chłaniów; wędkowanie, grzybobranie, astronomia, akwarystyka, fotografia; Szwajcaria (Miasto i Kanton Fryburg) i Francja (Paryż, OwerniaFranche Comte) - przyroda, zabytki, kultura, kuchnia.

 

Zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki ogólnej: dyskusji nad pedagogiką jako nauką, specyfiki koncepcji współczesnych stanowisk pedagogicznych, społeczno-kulturowego kontekstu wychowania.

Cenię analityczne i hermeneutyczne podejście w badaniach w pedagogice.

Szczególnie wdzięczny jestem moim naukowym Mistrzom: Pani Prof. Franciszce Wandzie Wawro, Ks. Prof. Marianowi Nowakowi, Ks. Prof. Andrzejowi Bronkowi oraz św.p. Ks. Prof. Józefowi Wilkowi.

 

Dorobek naukowy i popularyzacja nauki: obejmuje około sześćdziesięciu artykułów /w tym hasła encyklopedyczne/; współredakcję publikacji "Antropologiczna pedagogika ogólna" (2010) oraz "Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich radomskich przedszkoli" (2012), monografie: "Esej postantypedagogiczny" (2016)  oraz "Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej: (2019); recenzje naukowe, w tym dla Roczników Pedagogicznych i Forum Pedagogicznego; współpracę z Encyklopedią Katolicką, Instytutem Edukacji Narodowej, Uniwersytetem Otwartym KUL; pełnienie funkcji sekretarza (2014, 2015 z.1,) oraz redaktora ds informatycznych (od 2019 r.) Roczników Pedagogicznych,  członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym, Towarzystwie Naukowym KUL i Towarzystwie Pedagogiki Filozoficznej; udział w Lubelskim Festiwalu Nauki, udział w projekcie PROCORA (2007-2008) dotyczącym pracy socjalnej oraz marginalizacji społecznej i kulturowej, realizowanym we współpracy m.in. z L'Institut Régional du Travail Social (IRTS de Lorraine) Metz, Alice Salomon Hochschule Berlin i Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo; pobyt w Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique d'Ile-de-France w Paryżu (2011), Alice Salomon Fachhochschule Berlin (2016) oraz Vives University w Kortrijk w Belgii (2019) w ramach wymiany pracowników naukowych ERASMUS i ERASMUS+; Trinational - (2014-2015) międzynarodowy /Francusko-Niemiecko-Polski/ projekt dydaktyczno-naukowy dotyczący prewencji wykluczenia społecznego młodzieży: Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont-Ferrand, KUL.

 

Indeksacja dorobku: Google Scholar, ORCID, Polska Bibliografia Naukowa, Researchgate

 

Piotr Magier