dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2018

Prace licencjackie
 • Funkcjonowanie retorycznych technik zapamiętywania we współczesnych procesach edukacyjnych
 • Topos bohatera w "Iliadzie" Homera.

2017

Prace licencjackie
 • Realizacja zadań oratorskich na przykładzie przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 czerwca 1999 roku

2016

Prace licencjackie
 • Elementy perswazji retorycznej w spotach Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej dotyczących kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku
 • Analiza retoryczna traktatu św. Jana Chryzostoma "O wychowaniu dzieci"
 • Kwintyliana koncepcja nauczania retoryki w oparciu o wybrane fragmenty dzieła pod tytułem „Kształcenie mówcy”
 • Analiza retorycznych środków wyrazu na przykładzie wybranych tekstów pieśni ludowych zebranych przez Jana Tacinę w zbiorze pod tytułem „Gronie nasze gronie”
 • Formy perswazji retorycznej w reklamach społecznych na przykładzie kampanii „Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym"
 • Środki retoryczne w kampanii wyborczej. Analiza porównawcza spotów wyborczych PO i PiS w latach 2007 - 2011.
 • Perswazyjna rola gestykulacji - analiza w oparciu o film pod tytułem 'Adwokat Diabła' w reżyserii Taylora Hackforda

2014

Prace licencjackie
 • Retoryka w reklamie na przykładach reklam regionalnych ośrodków turystycznych.
 • Argument ad personam w persfazji erystycznej.
 • Perswazja pathos w retoryce wizualnej na podstawie analizy wybranych plakatów propagandowych.
 • Analiza realizacji zadań oratorskich na przykładzie homilii kardynała Josepha Ratzingera wygłoszonej podczas pogrzebu Jana Pawła II.
 • Figury retoryczne w muzyce według Wiesława Lisieckiego.
 • Argument ad verecundiam w perswazji erystycznej
 • Wizerunek znanych postaci jako argument perswazyjny w reklamie.
 • Analiza retoryczna programu „Tomasz Lis na żywo” w oparciu o odcinek z dnia 21.10.2013 r.