dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2016 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 21 września 2016 r., na podstawie rozprawy: Od paidei do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę.

 

2006 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 10 lipca 2006 r., na podstawie rozprawy: Krytyka systemu edukacji amerykańskiej w ujęciu Allana Blooma. Analiza podstaw filozoficzno-kulturowych (promotor: Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL, recenzenci: Ks. Bp. Prof. dr hab. Ignacy Dec, Dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL).

 

2002 - magister filozofii. Praca magisterska: Wizja człowieka w pedagogice Rudolfa Steinera (promotor: Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL).