dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: imelda.chlodna-blach_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1606-7552