dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2016-09-21)
  • doktor (od 2006-07-10)
  • magister (od 2002-06-19)