dr hab. Bohdan Rożnowski (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: bohdan.roznowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2987-8234