dr hab. Bohdan Rożnowski (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Zimowy 2023/2024

WTOREK