dr hab. Marek Dobrowolski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Consequences of the Ratification the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union Treaty for the Political System of the Republic of Poland (the outline of the problem)
  [Konsekwencje ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej ustroju Politycznego Rzeczypospolitej Polskiej]
 • Ustrojowy model dwuizbowej struktury polskiego parlamentu

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unia Europejską

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Glosa do postanowienia z 21 V 2013, K 11/13
  [w:] Państwo i Prawo

2013

 • W sprawie trybu ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu fiskalnego
  [w:] Państwo i Prawo