dr hab. Marek Dobrowolski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Marek Dobrowolski
adiunkt - Katedra Prawa Konstytucyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.dobrowolski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5201-6042