dr hab. Marek Dobrowolski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Zimowy 2023/2024

PIĄTEK