Krzysztof Góźdź

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej

Stanowisko: Profesor


2023


Książka naukowa recenzowana

 • Eucharystia i Miłość

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Chrystus samoobjawieniem Boga
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Relacja miłosierdzia Bożego do godności człowieka
 • Teolog i poeta

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Historical and Theological Sources of Sekularism and Secularisation
  [Historyczno-teologiczne źródła sekularyzmu i sekularyzacji]
  [w:] Verbum Vitae
 • The Mystery of the Eucharist in the Theology of Joseph Ratzinger/Benedict XVI
  [Misterium Eucharystii w teologii Josepha Ratzingera / Benedykta XVI]
  [w:] Collectanea Theologica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • L’Eucharistia nella teologia di Joseph Ratzinger
  [Eucharystia w teologii Josepha Ratzingera]

Hasło encyklopedyczne

 • Bartnik Czesław Stanisław

Hasło w leksykonie

 • Bartnik Czesław Stanisław

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Pochodzenie i przeznaczenie : Nauka o stworzeniu - Antropologia - Mariologia
 • Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja

2021

 • Bóg wiary i Bóg filozofów : Rozum filozoficzny - Kultura - Europa - Społeczeństwo, vol. 1 / Josepf Ratzinger
 • Bóg wiary i Bóg filozofów : Rozum filozoficzny - Kultura - Europa - Społeczeństwo, vol. 2 / Josepf Ratzinger

 • Recenzja książki naukowej

  • Dogmat i metoda. Wprowadzenie do badań interdyscyplinarnych w teologii dogmatycznej
  • Matka uczniów Chrystusa

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • L'eucaristia nella teologia di Joseph Ratzinger - Benedetto XVI
  • L’Eucharistia nella teologia di Joseph Ratzinger
   [Eucharystia w teologii Josepha Ratzingera]

  2020


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Teologiczne rozumienie małżeństwa osób ochrzczonych a niewierzących
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Kazania: Homilie - Przemówienia - Medytacje, vol. 3 / Joseph Ratzinger
  • Kazania: Homilie - Przemówienia - Medytacje, vol. 1 / Joseph Ratzinger
  • Kazania: Homilie - Przemówienia - Medytacje, vol. 2 / Joseph Ratzinger

  Recenzja książki naukowej

  • Sakrament święceń. Święcenia biskupa
  • Wolność w chrześcijańskim i islamskim obrazie Bożego Prawa,

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Chrześcijańska idea pokoju jako podstawa wolności i tożsamości narodu w polskiej teologii

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • W dialogu z Benedyktem XVI: Dialog jako rozumne uzasadnienie wiary
  • Teologia i uniwersytet w poszukiwaniu i służeniu prawdzie według Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
  • Współczesny Tomasz Apostoł i Tomasz z Akwinu

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  Nagroda krajowa

  • W kategorii nauki kościelne FENIKS 2020

  2019


  Książka naukowa recenzowana

  • Teologia spełnieniem myśli ludzkiej

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Ciało i dusza w „filozofii przeciwieństw” Romano Guardiniego
  • Człowiek jako tajemnica materii i ducha

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Członek Komitetu Nauk Teologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
  • Rada Doskonałości Naukowej

  2018


  Książka naukowa recenzowana

  • Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera-Benedykta XVI

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Posłannictwo kapłana
  • Biskup na dzisiejsze czasy
  • Prymat według Josepha Ratzingera
  • Kościół Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Interpretacja dogmatów
   [w:] Studia Theologica Varsaviensia
  • Teologiczna hermeneutyka języka wiary
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Zur Rehabilitierung der Theologie der Befreiung

  Hasło encyklopedyczne

  • Góźdź Krzysztof
  • Opera Omnia Josepha Ratzingera
  • Müller Gerhard Ludwig
  • Ratzinger Joseph/Benedykt XVI
  • Keeler William Henry
  • Bartnik Czesław Stanisław

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • W rozmowie z czasem, vol. 3
  • Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu
  • Wiara w Piśmie i Tradycji : Teologiczna nauka o zasadach, vol. 2 / Joseph Ratzinger
  • Wiara w Piśmie i Tradycji : Teologiczna nauka o zasadach, vol. 1 / Joseph Ratzinger

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna I stopnia

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Istota Kościoła według Josepha Ratzingera
   [w:] Teologia w Polsce
  • Teoria języka religijnego
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • Czas a wieczność według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
   [w:] Studia Nauk Teologicznych
  • Spełnienie indywidualnej historii w Chrystusie
   [w:] Studia Oecumenica

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Z filozofii państwa
  • Istota Kościoła według Josepha Ratzingera
  • Chrystus jako Słowo Ojca wobec uniwersum
  • Kościół Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Wprowadzenie do chrześcijaństwa : Wyznanie - Chrzest - Naśladowanie / Joseph Ratzinger
  • W rozmowie z czasem, vol. 2
  • W rozmowie z czasem, vol. 1

  Nagroda wewnętrzna

  • Laur Uniwersytecki. Nagroda naukowa im. ks. Idziego Radziszewskiego I stopnia w roku 2017
  • Laur Uniwersytecki. Nagroda naukowa im. ks. Idziego Radziszewskiego I stopnia w roku 2017

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Teologia miłosierdzia Bożego
   [w:] Teologia w Polsce
  • Wiedza i religijna wiara
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Obraz Chrystusa w trylogii Jezus z Nazaretu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
  • Verso la riabilitazione della teologia della liberazione
  • The crisis and the power of faith. Reflecting upon the thought of Joseph Ratzinger - Benedict XVI
   [Kryzys i moc wiary. Refleksja nad myślą Josepha Ratzingera – Benedykta XVI ]
  • Kościół a współczesność na Soborze Watykańskim II

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie - Przekaz - Interpretacja, vol. 1 / Joseph Ratzinger
  • Teksty wybrane / Joseph Ratzinger
  • O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie - Przekaz - Interpretacja, vol. 2 / Jospeh Ratzinger

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • "Kto wierzy, nigdy nie jest sam"
   [w:] Kieleckie Studia Teologiczne
  • Ku rehabilitacji teologii wyzwolenia
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • Personalistyczny charakter pracy ludzkiej
   [w:] Studia Gnesnensia
  • Prymat według Josepha Ratzingera
   [w:] Studia Nauk Teologicznych

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Jezus z Nazaretu : studia o chrystologii, vol. 2 / Joseph Ratzinger/Benedikt XVI
  • Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, vol. 3
  • Jezus z Nazaretu : studia o chrystologii, vol. 1 / Joseph Ratzinger/Benedykt XVI

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Ekspert do oceny czasopism naukowych Indekx Copernicus

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kościół świętych - Kościół grzeszników według Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
   [w:] Teologia w Polsce
  • Obraz Chrystusa w dziełach Benedykta XVI
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, vol. 2
  • Ubóstwo / Gerhard Ludwig Müller
  • Zmartwychwstanie i życie wieczne : Studia o eschatologii i teologii nadziei / Joseph Ratzinger
  • Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury : Rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą / Joseph Ratzinger

  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

  • Henryk Szmulewicz

  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • Międzynarodwa Komisja Teologiczna w Watykanie

  Nagroda wewnętrzna

  • Rektorskie Wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Roku Akademickiego 2013/14

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wiara jako światło Drogi
   [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
  • Wiara w rozumieniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
   [w:] Teologia i Człowiek
  • Descensus ad inferos
   [w:] Communio

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, vol. 1
  • Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele : Rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki Augustyna i teologii ojców Kościoła / Joseph Ratzinger

  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

  • Mieczysław Ozorowski

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kryzys i moc wiary. Refleksja nad myslą Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • Chrystologia Logosu według Jesepha Ratzingera
   [w:] Teologia w Polsce
  • Kryzys i moc wiary
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • Logosowy charakter wiary według Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
   [w:] Polonia Sacra

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Realność i racjonalność wiary chrześcijańskiej
  • Logos-Christologie nach Joseph Ratzinger
   [Chrystologia Logosu według Josepha Ratzingera]
  • Wizja historiozbawcza Cullmanna: Historia Jezusa i Jego posthistoria

  Hasło encyklopedyczne

  • Protologia

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Teologia liturgii : Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego / Joseph Ratzinger
  • Kościół - zank wśród narodów : Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, vol. 1 / Joseph Ratzinger
  • Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości : Teologia i duchowość sakramentu święceń : Joseph Ratzinger
  • Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?
  • Kościół - znak wśród narodów : Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, vol. 2 / Joseph Ratzinger

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Robert J. Woźniak

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

  2011


  Książka naukowa recenzowana

  • Droga ku człowiekowi

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Bóg jako Istnienie Osobowe
   [w:] Teologia w Polsce
  • Chrystologia Logosu według Josepha Ratzingera
   [w:] Teologia w Polsce
  • Chrysto-antropologia abpa Luisa F. Ladarii
   [w:] STUDIA BOBOLANUM
  • Bóg jako Istnienie Osobowe
   [w:] Teologia w Polsce
  • Chrysto-antropologia abpa Luisa F. Ladarii
   [w:] STUDIA BOBOLANUM

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Korzeń i inspirator zła

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • A. Derdziuk, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • W. Dąbrowski, Trójca Święta w świetle komentarza św. Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • T. Płonka, Stopniowalnośc orzeczeń Magisterium Kościoła w nauczaniu Stolicy apostolskiej podczas ponftyfikatu Jana Pawła II
   [w:] Teologia w Polsce
  • B. Gacka, Znaczenie
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • R.H. Kośla, Jan Duns Szkot - jego dzieło i myśl od pocz. XX wieku do dzisiaj
   [w:] Teologia w Polsce
  • I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Teologia liturgii, t. 11 Opera Omnia Josepha Ratzingera
  • Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości, t. 12, Opera Omnia Josepha Ratzingera

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Romuald Kośla
  • Wiesław Dąbrowski

  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

  • Andrzej Derdziuk
  • Ignacy Bokwa
  • Ignacy Bokwa
  • Bogumił Gacka

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Komisja Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Komitet Nauk Teologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
  • Polskie Towarzystwo Mariologiczne

  2010


  Książka naukowa recenzowana

  • Kościół zbawienia

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Teologia społeczno-polityczna Benedykta XVI w enc. Caritas in veritate
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako wydarzenie rzeczywiste
   [w:] Scripturae Lumen
  • Monizm czy dualizm antropologiczny?
   [w:] Studia Theologica Varsaviensia
  • Antropologia w relacji do teologii
   [w:] Teologia w Polsce
  • Cristo-antropologia dell'Arcivescovo Luigi F. Ladaria SJ
   [Cristo-antropologia di Luigi F. Ladaria SJ]
   [w:] STUDIA BOBOLANUM

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Objawienie jako historia. Uniwersalno-historyczna koncepcja Objawienia według Wolfharta Pannenberga
  • Teologia Bożego Miłosierdzia

  Hasło encyklopedyczne

  • Paruzja w teologii
  • Ludwig Ott

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

  2009


  Książka naukowa recenzowana

  • Jezus - Twórca i Spełniciel naszej wiary (Hbr 12,2)

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Odkupienie obiektywne i subiektywne w Encyklice "Redemptor hominis"
   [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
  • Królestwo Boże i Królestwo Chrystusa
   [w:] Scripturae Lumen

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Szatan indywidualny i społeczny
  • Personalizm systemowy

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Misterium śmierci
  • Teologia – uniwersytet – nauka w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

  Hasło encyklopedyczne

  • Nauczycielski Urząd Kościoła
  • Bartnik Czesław Stanisław

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • Polonia Sacra

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL

  2008


  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Inpersonalisatio jako wyznacznik chrystologii

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • Roczniki Teologii Dogmatycznej

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • In Persona Christi
  • Ku mądrości teologii

  2007


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

  • Teologia w Polsce

  Członkostwo w PAN

  • Komitet Nauk Teologicznych PAN

  Nagroda krajowa

  • Lubelska Nagroda Naukowa za 2006 r. PremiumScientiarum Lublinense

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora KUL

  2006


  Książka naukowa recenzowana

  • Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku

  2005


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Teologów Dogmatyków

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL

  2004


  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP

  2003


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Członek Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej KUL
   [w:] Encyklopedia Katolicka

  2000


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL

  1996


  Książka naukowa recenzowana

  • Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna

  1994


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Towarzystwo Naukowe KUL

  1990

 • Towarzystwo Teologów Dogmatyków